Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
12 aug 2020
Kamervragen over uitbetalingen in toeslagenaffaire

De Kamercommissie Financiën stelt naar aanleiding van het bericht op de website van de Belastingdienst “Eerste 100 gedupeerde ouders uitbetaald”​ feitelijke vragen​ aan de staatssecretaris van Financiën. De commissie heeft daarnaast besloten om een algemeen overleg te houden op 20 augustus.

BRONtweedekamer.nl
12 aug 2020
Ontwerpbegrotingen 2021

De vaste Kamercommissie voor Financiën stuurt een ​brief​ naar de overige Kamercommissies over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies.

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
Alternatieven voor het toeslagenstelsel

Hoorzitting / rondetafelgesprek op 8 oktober 2020

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
Debat wijzigingswet Woo

Inbreng verslag (wetsvoorstel) ​Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek
belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (TK 35112)

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
Overleg Digitalisering TK commissie BZK

​Verslag​ van een algemeen overleg Digitalisering van de commissie BZK, gehouden op 31 juli 2020

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
Bewijsstukken kinderopvangtoeslag 2019

​Schriftelijke vragen​ van Pieter Omtzigt (CDA) over vele ouders die in deze zomervakantie een brief kregen om binnen de veel te korte termijn van twee weken bewijsstukken over de kinderopvangtoeslag 2019 op te sturen.

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
MvT Wetboek van Strafvordering versie juli 2020

Het ministerie J&V​ publiceert​ de ambtelijke versie juli 2020 van de Memorie van Toelichting Wetboek van Strafvordering.

BRONrijksoverheid.nl
05 aug 2020
Schriftelijke vragen over extra week btw-aangifte voor ondernemers

​Schriftelijke vragen​ van VVD-Kamerlid Lodders over het bericht ‘Storing Belastingdienst: ondernemers krijgen week extra voor btw-aangifte’.

BRONtweedekamer.nl
29 jul 2020
Verzamelwet SZW 2021 (35494)

Commissievergadering op 9 september 2020

BRONtweedekamer.nl
29 jul 2020
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

Commissievergadering op 10 september 2020

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen