Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Digitalisering en effecieve inzet van data maken het mogelijk om werkprocessen binnen de schulden- en incassoketen te optimaliseren. Daar heeft iedereen baat bij.

Digitalisering biedt niet alleen de mogelijkheid om de bedrijfsvoering van deurwaarderskantoren te verbeteren, maar ook om samenwerking met andere partijen te optimaliseren. Door uitwisseling van gegevens over inkomen en lopende beslagen kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat gerechtsdeurwaarders beslagen leggen die alleen kostenverhogend werken. Voor de ontwikkeling van ICT-oplossingen is in 1995 de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) opgericht. Samen met SNG ondernam de KBvG de afgelopen jaren onder meer de onderstaande initiatieven.

Digitaal Beslagregister (DBR)

In het Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR) leggen alle gerechtsdeurwaarders vast welke derdenbeslagen zij hebben gelegd (op periodieke inkomsten als loon en pensioen). Wanneer een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding gaat uitbrengen of beslag wil leggen, is die verplicht om in het DBR te controleren of er door anderen al beslagen zijn gelegd bij de betreffende schuldenaar. Dit verkleint het risico dat er zinloze procedures worden opgestart en bevordert bescherming van de beslagvrije voet. Bij de ontwikkeling van het DBR is veel aandacht besteed aan privacy en informatiebeveiliging.

Schuldenwijzer

Met Schuldenwijzer kan elke Nederlander - na veilig inloggen met DigiD - inzicht krijgen in alle beslagen die ook in het DBR staan. Burgers met schulden kunnen er ook hun beslagvrije voet inzien. De komende jaren wordt de informatie op Schuldenwijzer uitgebreid met andere schuldinformatie en de ambitie is dat ook schuldhulpverleners toegang gaan krijgen. Schuldenwijzer is in eerste instantie een platform voor burgers. Daarom is bij de ontwikkeling ervan extra aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid.

VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH)

Via de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH) krijgen gerechtsdeurwaarders toegang tot gegevens over actieve schuldhulpverlening. Deze gegevens – afkomstig van gemeentelijke instellingen voor schuldhulpverlening – helpen de gerechtsdeurwaarder bij het voorkomen dat de kosten voor de schuldenaar uit de hand lopen. VISH is een gezamenlijk initiatief van de KBvG en de NVVK: de branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering.

e-Derdenbeslag

Wanneer een gerechtsdeurwaarder beslag legt op periodieke inkomsten van een schuldenaar wordt er gesproken van een derdenbeslag. Sinds kort is het mogelijk om zo’n derdenbeslag elektronisch uit te brengen, zodat fysieke overhandiging niet meer nodig is. Vooral bij grotere instanties is het mogelijk digitaal beslag te leggen, in andere gevallen reikt de gerechtsdeurwaarder de stukken fysiek uit. De gerechtsdeurwaarder ondertekent dit ‘e-Derdenbeslag’ (een pdf) met zijn beroepscertificaat. De ‘derde’ (bijvoorbeeld de bank of werkgever) kan de gegevens digitaal in de eigen administratie verwerken en maakt daarmee een efficiencyslag. De KBvG heeft het e-Derdenbeslag juridisch mogelijk gemaakt. In het register e-derdenbeslag vindt u bij welke instanties elektronisch beslag kan worden gelegd.

Rekenmodule Beslagvrije Voet

Wanneer er beslag wordt gelegd op het inkomen van een schuldenaar, wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De beslagvrije voet bedraagt in beginsel 90 procent van de toepasselijke bijstandsnorm, maar is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de woonkosten en de premie voor de ziektekostenverzekering. De gerechtsdeurwaarder is verplicht om de beslagvrije voet te berekenen op grond van de hem bekende informatie. De KBvG en SNG ontwikkelden een rekentool waarmee burgers ook zelf hun beslagvrije voet kunnen berekenen. Die rekenmodule is binnenkort beschikbaar.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen