Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Digitalisering en effecieve inzet van data maken het mogelijk om werkprocessen binnen de schulden- en incassoketen te optimaliseren. Daar heeft iedereen baat bij.

Door uitwisseling van gegevens over inkomen en lopende beslagen kan worden voorkomen dat gerechtsdeurwaarders beslagen leggen die alleen kostenverhogend werken. Voor de ontwikkeling van ICT-oplossingen is in 1995 de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) opgericht. Samen met SNG ondernam de KBvG de afgelopen jaren onder meer de onderstaande initiatieven.

Basisregistratie Personen (BRP) 

De BRP is dé basisregistratie voor persoonsgegevens. Een landelijke database waarin persoonsgegevens en adresinformatie wordt vastgelegd. Met deze registratie is het mogelijk voor gerechtsdeurwaarders om personen te identificeren binnen Nederland. Gerechtsdeurwaarders kunnen deze informatie in de BRP elektronisch opvragen. 

Digitaal Beslagregister (DBR)

In het Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR) leggen alle gerechtsdeurwaarders vast welke derdenbeslagen zij hebben gelegd (op periodieke inkomsten als loon en pensioen). Wanneer een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding gaat uitbrengen of beslag wil leggen, is die verplicht om in het DBR te controleren of er door anderen al beslagen zijn gelegd bij de betreffende schuldenaar. 

Schuldenwijzer

Met Schuldenwijzer kan elke Nederlander inzicht krijgen in alle beslagen die ten laste van hem of haar in het DBR staan. Burgers met schulden kunnen er ook hun beslagvrije voet inzien. Schuldenwijzer is in eerste instantie een platform voor burgers. 

VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH)

Via de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH) krijgen gerechtsdeurwaarders toegang tot gegevens over actieve schuldhulpverlening. Deze gegevens – afkomstig van gemeentelijke instellingen voor schuldhulpverlening – helpen de gerechtsdeurwaarder bij het voorkomen dat de kosten voor de schuldenaar uit de hand lopen. 

e-Derdenbeslag

Wanneer een gerechtsdeurwaarder beslag legt op periodieke inkomsten van een schuldenaar wordt er gesproken van een derdenbeslag. Sinds kort is het mogelijk om zo’n derdenbeslag elektronisch uit te brengen, zodat fysieke overhandiging niet meer nodig is. Vooral bij grotere instanties is het mogelijk digitaal beslag te leggen, in andere gevallen reikt de gerechtsdeurwaarder de stukken fysiek uit. In het register e-derdenbeslag vindt u bij welke instanties elektronisch beslag kan worden gelegd.

Rekenmodule Beslagvrije Voet

Wanneer er beslag wordt gelegd op het inkomen van een schuldenaar, wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat een schuldenaar voldoende middelen overhoudt om van te bestaan. De gerechtsdeurwaarder is verplicht om de beslagvrije voet te berekenen als er beslag wordt gelegd op uw inkomen of uitkering. Via de rekentool kunt u die beslagvrije voet narekenen. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen