Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het bureau van de KBvG stelt elke woensdag het KBvG Nieuws van de Week samen. KBvG-leden en professionals worden hiermee geinformeerd over wetgeving, gerechtelijke uitspraken en politieke ontwikkelingen. Daarnaast verschijnt zes keer per jaar de e-mailnieuwsbrief GDW.online.

In het KBvG Nieuws van de week staat onder meer wetgevingsnieuws, jurisprudentie en (tucht)uitspraken. Daarnaast bevat de nieuwsbrief een agenda voor leden en een overzicht van hoe de beroepsgroep in de media is gekomen. Leden ontvangen het KBvG Nieuws van de week automatisch, maar ook niet-leden kunnen zich abonneren.

Naast het KBvG Nieuws van de Week verschijnt zes keer per jaar GDW.online. In combinatie met GDW.magazine belicht deze e-mailnieuwsbrief de (maatschappelijke) rol van gerechtsdeurwaarders, de aanpak van de schuldenproblematiek en brede maatschappelijke thema’s zoals armoede en de inclusieve samenleving.

Eerdere edities

Eerdere edities van het KBvG nieuws van de Week vindt u hier.

Aanmelden

GDW.magazine, GDW.online en het KBvG Nieuws van de Week worden gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Aanmelden kan via onderstaand formulier. Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.


Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Ik heb kennis genomen van het privacy statement van de KBvG.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen