Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
23 Sep 2020
Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel voor het introduceren van meerdere griffierechtcategorieƫn voor lagere geldvorderingen

Minister Dekker stuurt de Tweede Kamer de ​nota​ naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Het wetsvoorstel houdt verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen. Op 30 september 2019 reageerde de KBvG op de internetconsultatie van dit voorstel.

BRONrijksoverheid.nl
23 Sep 2020
Kamerbrief over vervolg aanpak corona achterstanden strafrechtketen

De ministers Dekker en Grapperhaus informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het wegwerken van achterstanden bij strafzaken als gevolg van de coronacrisis.

BRONrijksoverheid.nl
23 Sep 2020
Spoedwet passeren akten op afstand elke 2 maanden automatisch verlengd

De spoedwet die het mogelijk maakt akten in zeer uitzonderlijke gevallen op afstand te passeren, wordt telkens automatisch met 2 maanden verlengd, schrijft de ​Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)​. Als de KNB aangeeft dat deze tijdelijke voorziening niet meer nodig is, wordt de verlenging stopgezet.

BRONknb.nl
23 Sep 2020
Beleidsreactie eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur

Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft de ​beleidsreactie​ op het eindrapport over de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur naar de Kamer gestuurd.

BRONtweedekamer.nl
16 Sep 2020
Uitzondering voor het leggen van elektronisch derdenbeslag door de Belastingdienst

In de ​Memorie van toelichting inzake wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten​ (Overige fiscale maatregelen 2021) wordt onder het kopje ‘Uitzondering voor het leggen van elektronisch derdenbeslag door de Belastingdienst’ expliciet verwezen naar de KBvG. ‘In het kader van het regeerakkoord heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid het programma “Verbetering van het burgerlijk procesrecht” aangekondigd. Een van de onderdelen van dat programma is de herziening van het beslag- en executierecht. De wet waarin bedoeld onderdeel is uitgewerkt, treedt per 1 januari 2021 in werking. In de uitvoeringstoets van de Belastingdienst bij het betreffende wetsvoorstel is aangegeven dat de voorstellen uitvoerbaar waren op de beoogde inwerkingtredingsdatum, met uitzondering van (onder andere) het zogenoemde elektronische derdenbeslag. Wanneer de derde, bijvoorbeeld een werkgever of betaaldienstverlener, onder wie het beslag moet worden gelegd een elektronisch adres aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft doorgegeven waaraan kan worden betekend, is de deurwaarder die het derdenbeslag legt met ingang
van 1 januari 2021 verplicht dat derdenbeslag elektronisch te leggen.’

BRONtweedekamer.nl
16 Sep 2020
Samenvatting Miljoenennota 2021

Op Prinsjesdag zijn de ​miljoenennota​ en de rijksbegroting gepresenteerd. Hier de link naar de begrotingen van het ministerie van ​Justitie en Veiligheid​, ​Sociale Zaken en Werkgelegenheid​, ​Binnenlandse Zaken​ en ​Financiën​.

BRONrijksoverheid.nl
08 Sep 2020
Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV ingediend bij Tweede Kamer

Het voorstel voorziet in  tijdelijke mogelijkheid voor de rechter om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden, om andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen in verband met de uitbraak van COVID-19.

BRONtweedekamer.nl
02 Sep 2020
Wijziging adviesrecht gemeenten bij procedure rond beschermingsbewind

Hamerstuk: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (35428)

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen