Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Gerechtsdeurwaarders dragen een grote verantwoordelijkheid. Er wordt in de beroepsgroep dan ook veel aandacht besteed aan het bewaken van de kwaliteit van de ambtsuitoefening en dienstverlening. Dit gebeurt onder meer via toezicht en tuchtrecht.

Kwaliteit

Met de Kwaliteitstoets heeft de KBvG een hoge standaard neergezet voor bedrijfsvoering en dienstverlening. Gerechtsdeurwaarders worden onder meer iedere drie jaar getoetst door een externe auditor, die daarvan een toetsingsverslag opmaakt, en tussentijds vindt een zelfevaluatie plaats. Daarin staat hoe de gerechtsdeurwaarder presteert op het gebied van bijvoorbeeld onafhankelijkheid, risicobeheersing en personeelsbeleid. Lees meer over de kwaliteitstoetsen in de Gerechtsdeurwaardersverordening en de bestuursregel.

Toezicht

De beroepsgroep gerechtsdeurwaarders staat onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Zij controleert de naleving van wettelijke voorschriften en de in verordeningen vastgelegde beroeps- en gedragsregels. De toezichthouder zorgt ervoor dat normovertredingen vroegtijdig worden gesignaleerd en waar mogelijk voorkomen. Het BFT kan klachten indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders, of in opdracht van die Kamer onderzoek doen naar de kantoor- en privéadministratie van de gerechtsdeurwaarder.

Tuchtrecht

De Kamer voor gerechtsdeurwaarders is belast met de tuchtrechtspraak over de gerechtsdeurwaarders. Tuchtrecht is een vorm van rechtspraak waarbij een speciale instantie, het tuchtcollege, beoordeelt of iemand in een specifiek geval heeft gehandeld volgens de geldende beroeps- en gedragsregels. Dit gebeurt altijd naar aanleiding van een klacht. Het doel van een tuchtprocedure is niet om de klagende partij genoegdoening te verschaffen, al kan dit wel het feitelijke resultaat zijn. Tuchtrecht gaat ook niet over eventuele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder of over schadevergoedingen. Daarvoor moet een (aparte) procedure bij de burgerlijke rechter worden ingediend.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen