Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Volledigheid informatie

De KBvG spant zich in te waarborgen dat de informatie volledig en juist is. De KBvG is echter niet verantwoordelijk wanneer dit niet zo blijkt te zijn. Daarom sluit de KBvG iedere aansprakelijkheid uit.

De KBvG is met name niet aansprakelijk voor:

  • Een niet onbelemmerde toegang tot de rekenmodule
  • Schade ontstaan door het gebruik van de rekenmodule
  • Eventuele virussen op de site of de server van de KBvG die de informatie toegankelijk maakt
  • Winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de site of de rekenmodule, dit ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat

Hebt u opmerkingen, klachten of signaleert u gebruik van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden, bericht u ons dan op kbvg@kbvg.nl.

Rekenmodule beslagvrije voet

Het gebruik van de ‘Rekenmodule beslagvrije voet’ is voor risico van de gebruiker.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen