Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG faciliteert haar leden om op een maatschappelijk verantwoorde manier te werk te gaan. Daarbij wordt actief de samenwerking opgezocht met andere partijen, zowel binnen als buiten de schuldenketen.

De leden van de KBvG leggen gezamenlijk ongeveer 2 miljoen huisbezoeken per jaar af. Van alle ambtenaren zijn gerechtsdeurwaarders daarmee degenen die het vaakst bij mensen aan de deur komen. De beroepsorganisatie weet daardoor wat er speelt in de samenleving en brengt dat ook actief onder de aandacht. De KBvG deelt bijvoorbeeld haar ervaringen met beleidsmakers, zodat zij beleid kunnen maken dat aansluit bij de praktijk. Daarnaast benadert ze actief de media en politiek om invloed uit te oefenen op het maatschappelijk debat en de besluitvorming. Zo voerde de KBvG onder meer campagne voor vereenvoudiging van de wet beslagvrije voet.

Actieve rol in aanpak schuldenproblematiek

Bij de aanpak van problematische schulden zijn veel verschillende partijen betrokken. Van de schuldhulpverlener tot de beleidsmaker en van het wijkteam tot de gerechtsdeurwaarder. Problematische schulden worden het meest effectief aangepakt wanneer partijen in de schuldenketen meer en beter gaan samenwerken. De KBvG neemt daarin op verschillende manieren het voortouw. Voorbeelden hiervan zijn het initiatief Schuldenwijzer en de campagne Bellen is Oplossen, kort na de start van de coronacrisis.

Inclusie en veiligheid

Hoewel schulden voorkomen onder alle lagen van de bevolking, komen laagtaligheid en licht verstandelijke beperkingen (lvb) bij mensen met schulden relatief vaak voor. De KBvG informeert leden hierover en faciliteert hen om er op een goede en oplossingsgerichte manier mee om te gaan. Daarvoor wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van diverse kennisdossiers. De KBvG zet zich ook in voor de veiligheid van gerechtsdeurwaarders en de samenleving als geheel. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met 113 suïcidepreventie, een onderzoek naar de beschermende waarde van alarmeringssystemen en de campagne die waarschuwt voor e-mails van oplichters.

Strategische samenwerking

Om invulling te geven aan haar maatschappelijke ambities werkt de KBvG strategisch samen met diverse maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen