Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
15 mrt 2023
ECLI:NL:RBROT:2023:1916

Cumulatief executoriaal derdenbeslag. Verstekvonnis eerste beslaglegger vernietigd. Afgedragen gelden moesten aan tweede beslaglegger worden afgedragen. Artikel 478 lid 1 en 3 Rv.

BRONRechtspraak
15 mrt 2023
ECLI:NL:PHR:2023:167

Beslag- en executierecht. Procesrecht. Verbintenissenrecht. Verdeling opbrengst van executie over meerdere schuldeisers met meerdere vorderingen waarvoor meerdere schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn. Verplicht art. 3:277 lid 1 BW in acht te nemen of mogen schuldeisers onderling verdeling afspreken? Instemmingsrecht geëxecuteerde ex art. 480 lid 2 Rv? Keuzerecht bij hoofdelijke aansprakelijkheid. Herstel vermelding onjuiste naam rechter onder uitspraak (art. 31 Rv). Beslissing over proceskosten eerste aanleg bij vernietiging in hoger beroep.

BRONRechtspraak
15 mrt 2023
ECLI:NL:GHARL:2023:2003

Kort geding. Onrechtmatige hinder. Woning (eigendom van A) wordt door de gemeente gesloten wegens extreme vervuiling en overlast voor omwonenden. De woningbouwvereniging verhuurt de belendende woningen. Zij vordert, ten behoeve van haar huurders, voorzieningen tegen A ter voorkoming van (verdere) onrechtmatige hinder. Een deel van de gevraagde voorzieningen wordt afgewezen, een groter deel toegewezen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

BRONRechtspraak
15 mrt 2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:849

Vordering verbinden dwangsom aan veroordeling in bodemprocedure tot leveren van 10.7 Bitcoins afgewezen. Niet aannemelijk geworden dat gebruik is gemaakt mogelijkheden om Bitcoins te executeren.

BRONRechtspraak
15 mrt 2023
ECLI:NL:RBGEL:2023:1296

Een deurwaarderskantoor is aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van beslaglegging. Vordering afgewezen.

BRONRechtspraak
08 mrt 2023
ECLI:NL:RBZWB:2023:1311

Huur. Kort geding. Bepalen energielabel is dringende werkzaamheid in de zin van artikel 7:220 lid 1 BW waarvoor huurder toegang moet verlenen tot de woning.

BRONRechtspraak
07 mrt 2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:773

Kort geding. Verwijdering BKR-registratie afgewezen. Vijfjaarstermijn pas net (november 2022) aangevangen. Bij gebrek aan onderbouwing kan niet worden vastgesteld dat schulden daadwerkelijk volledig zijn betaald.

BRONRechtspraak
07 mrt 2023
ECLI:NL:OGEAC:2023:24

Participatie in een veiling, weigering deelname op grond van de veilingvoorwaarden

BRONRechtspraak
07 mrt 2023
ECLI:NL:RBLIM:2023:1418

Kort geding. Geen schorsing van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak. Verhuurder mag ontruimen.

BRONRechtspraak
07 mrt 2023
ECLI:NL:RBZWB:2023:1331

Overeenkomst van opdracht met incassovordering. Niet gebleken dat deurwaarder niet heeft gehandeld als goed opdrachtgever. Verschuldigdheid uitkoopkosten volgt daarnaast uit de algemene voorwaarden. Toewijzen.

BRONRechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen