Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
11 apr 2024
ECLI:NL:RBGEL:2024:1753

Beëindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik met veroordeling tot ontruiming van het gehuurde, onder toekenning van een verhuiskostenvergoeding.

BRONRechtspraak
11 apr 2024
ECLI:NL:RBLIM:2024:1623

Afwijzing moratorium. Lopende huur niet betaald. Onduidelijk of er sprake is van een problematische schuld nu de zaak zich nog in de stabilisatiefase bevindt.

BRONRechtspraak
11 apr 2024
ECLI:NL:OGEAC:2024:61

Beslag op vliegtuig op Hato. Eis in de hoofdzaak in kort geding na arbitraal vonnis. Vordering van hypotheekhouder tot opheffing beslag afgewezen. Voorzieningen met betrekking tot onderhoud vliegtuig en ‘preservation’. Vervolg op ECLI:NL:OGEAC:2024:31.

BRONRechtspraak
11 apr 2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:3003

Kinderopvangzaak. Bik-beding in Aanvullende algemene voorwaarden is niet eerlijk. Bik afgewezen. Vervallen rente afgewezen, enkele vermelding van betalingstermijn is niet voldoende voor het ontstaan van verzuim.

BRONRechtspraak
10 apr 2024
ECLI:NL:RBOVE:2024:1804

De rechtbank veroordeelt de gedaagde tot betaling van een bedrag aan de eiser. Eiser vorderde betaling van onbetaald gelaten zorgkostennota's. Gedaagde erkent de betalingsachterstand maar stelt dat zij een betalingsregeling had getroffen. Dit verweer faalt omdat de gedaagde niet altijd op tijd had betaald en nieuwe zorgkostennota's ook onbetaald had gelaten en dus de betalingsregeling was beëindigd.

BRONRechtspraak
03 apr 2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:549

Vordering tot schorsing van de executie van een ontruimingsvonnis. Geen misslag. Belangafweging valt uit in het nadeel van huurster en haar minderjarige dochter.

BRONRechtspraak
03 apr 2024
ECLI:NL:RBAMS:2024:1461

Tussenbeschikking. Verzoek omtrent de verkoop en overdracht van in beslag genomen aandelen. Bewijslevering over de gestelde cessie door een Albanese vennootschap en de executiebevoegdheid.

BRONRechtspraak
03 apr 2024
ECLI:NL:RBOVE:2024:1725

Gedaagde ontvangt zorg en is daarvoor aan het CAK een eigen bijdrage verschuldigd. De factuur voor de eigen bijdrage voor de maand december 2022 heeft het CAK naar het oude adres van gedaagde gestuurd. De factuur heeft gedaagde niet ontvangen en ook niet betaald. Omdat het CAK ervan uitging dat gedaagde de eigen bijdrage van december 2022 wel had betaald, heeft zij de eigen bijdrage gecorrigeerd. Omdat het CAK erachter is gekomen dat de eigen bijdrage voor december 2022 nog niet is betaald, vordert zij in deze procedure alsnog betaling ervan. Gedaagde stelt dat hij de correctie heeft betaald en daarmee ook de eigen bijdrage voor december 2022. De kantonrechter is het niet met gedaagde eens en wijst de vordering van het CAK toe.

BRONRechtspraak
03 apr 2024
ECLI:NL:RBMNE:2024:1757

In geschil is of twee conservatoire beslagen op grond van artikel 704 lid 2 Rv van rechtswege zijn vervallen. De vraag is welke procedure als hoofdzaak heeft te gelden: een nog lopende kortgedingprocedure in Suriname die in het beslagrekest als hoofdzaak is aangemerkt, of een bodemprocedure in Suriname waarin de uitspraak reeds in kracht van gewijsde is gegaan.

BRONRechtspraak
03 apr 2024
ECLI:NL:RBOVE:2024:1552

In een eerder kortgedingvonnis heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank gedaagde veroordeeld om het door hem gelegde beslag op de AOW-uitkering van eiseres op te heffen en de gelden die uit hoofde van het beslag zijn overgemaakt, aan eiseres of haar advocaat over te boeken. Gedaagde heeft zich niet aan de uitvoering van dat vonnis gehouden. Daarom vordert eiseres in deze zaak onder andere dat de voorzieningenrechter het beslag opheft. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eiseres toe en veroordeelt gedaagde in de proceskosten.

BRONRechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen