Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
30 nov 2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:6981

Niet-ontvankelijk, herstelexploot voldoet niet aan artikel 125 Rv, exploot uitgebracht buiten vervaltermijn van twee maanden.

BRONRechtspraak
30 nov 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:9967

Vordering tot ontbinding en ontruiming woonruimte toegewezen. Machtiging sterke arm afgewezen.

BRONRechtspraak
30 nov 2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:6883

Medewerking huurder aan onderhoudswerkzaamheden woning door verhuurder.

BRONRechtspraak
30 nov 2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:6517

Verhoging beslagvrije voet o.g.v. art. 475fa Rv gedurende een jaar. Maandelijkse kosten van het beschermingsbewind zijn uitzonderlijke noodzakelijke extra kosten.

BRONRechtspraak
30 nov 2022
ECLI:NL:GHDHA:2022:2219

Executie van rechterlijke uitspraak onrechtmatig?

BRONRechtspraak
23 nov 2022
ECLI:EU:C:2022:912

De algemene toegankelijkheid van het register van eigenaren van bedrijven, het zogenoemde UBO-register, is in strijd met het recht op privacy. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. In de uitspraak staat dat de brede toegang tot deze informatie een ernstige inbreuk vormt op de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

BRONcuria.europea.eu
23 nov 2022
ECLI:NL:GHARL:2022:9799

Vordering aanpassen dwangsommen in kort geding. Voorzienigenrechter is niet de dwangsomrechter ex artikel 611d Rv. Hof verklaart zich onbevoegd.

BRONRechtspraak
23 nov 2022
ECLI:NL:GHAMS:2022:3213

Bewijsbeslag. Exhibitie na onderzoek en (rechterlijke) toestemming.

BRONRechtspraak
23 nov 2022
ECLI:NL:RBOBR:2022:5106

inzagevordering artikel 843a Rv, vordering tot opheffen bewijsbeslag in reconventie. Conventie: vordering tot inzage ogv artikel 843a Rv na bewijsbeslag wordt toegewezen. Gestelde onrechtmatige handelingen voldoende aannemelijk en bescheiden zijn voldoende bepaald. Vordering in reconventie tot opheffen van het bewijsbeslag wordt afgewezen.

BRONRechtspraak
23 nov 2022
ECLI:NL:RBNHO:2022:10049

Deurwaarders kort geding over vraag wanneer verzettermijn als bedoeld in art. 43 lid 5 juncto lid 1 Brussel I aanvangt.

BRONRechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen