Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
02 dec 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:4980

Ontvankelijkheid van het verzet. Is het vonnis aan opposant in persoon betekend, waamee de verzettermijn ging lopen? Beoordeling na getuigenverhoren. Heeft opposant naast het verzet een zelfstandig te beoordelen vordering ingesteld? Ambtshandeling en getuigenis gerechtsdeurwaarder leiden tot niet-ontvankelijkheid opposant.

BRONrechtspraak.nl
01 dec 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:5144

Beschikking inzake klacht van rechthebbende over bewindvoerder over taken bij einde bewind; gegrond verklaard in al haar onderdelen.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:9010

Executiegeschil, Covid-19, Misbruik van bevoegdheid.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2020
ECLI:NL:GHARL:2020:9740

Een kraanbedrijf (éénmanszaak) wordt niet betaald voor de gemaakte uren. Het kraanbedrijf heeft drie bestuurders van de opdrachtgever gedagvaard. De rechtbank heeft die drie partijen (twee vennootschappen en één natuurlijk persoon) hoofdelijk veroordeeld om circa € 65.000,- te betalen. Zij hebben hoger beroep aangetekend en een incidentele vordering ingesteld: primair schorsing van de executie en subsidiair zekerheidstelling. Het hof verwerpt de vordering tot schorsing. De subsidiaire vordering tot zekerheidstelling wordt gedeeltelijk toegewezen. Alleen indien en voor zover het kraanbedrijf executiemaatregelen neemt tegen de privépersoon, moet zij zekerheid stellen in de vorm van een bankgarantie. Het is aannemelijk geworden dat het kraanbedrijf misschien niet in staat zal zijn het geld terug te betalen wanneer het hoger beroep in haar nadeel uitvalt. De belangen van de privépersoon wegen in dit geval zwaarder dan die van het kraanbedrijf. Dat geldt niet voor de veroordeelde vennootschappen, omdat niet is gesteld en onderbouwd waarom zij beschermd zouden moeten worden tegen een restitutierisico.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:10692

Vernietiging uitspraak Huurcommissie

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:10695

Eenmalige bijdrage VvE

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:5854

Executiegeschil. Beroep op verplichte sluiting in verband met het coronavirus, als een nieuw feit waardoor tenuitvoerlegging van een vonnis waarin eiseres is veroordeeld om over de maanden oktober tot en met december 2020 meer te betalen dan 50% van de overeengekomen huur wordt aangemerkt als misbruik van recht.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:10472

Zorgverzekering. De kantonrechter stelt vast dat tussen partijen een zorgverzekeringsovereenkomst bestaat en wijst de vordering toe.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:10835

Kort geding, huurrecht. Ontruming gevorderd na jarenlange overlast.

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:8839

Erkenning verschuldigdheid vordering, verweer tegen proceskosten, geen verplichting tot verlenen van kwijtschelding.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen