Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
15 sep 2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:1658

Huur; ontbinding en ontruiming; betalingen door onderhuurders aan beheerder van huurder gelden niet als betalingen aan verhuurder; geen schuldeisersverzuim.

BRONde Rechtspraak.nl
15 sep 2021
ECLI:NL:OGEAM:2021:84

Vermogensrecht. Ten onrechte door executerende bank van de rekening van geëxecuteerde gedebiteerde bedragen.

BRONde Rechtspraak.nl
15 sep 2021
ECLI:NL:GHARL:2021:8471

Overeenkomst opdracht met deurwaarder in verband met voeren procedure. Geen rechtsverwerking of verjaring. Hof stelt redelijk loon vast.

BRONde Rechtspraak.nl
15 sep 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:8926

Procesrecht, executierecht. Kort geding. Vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vaststelling van een voorlopige zorgregeling. Het vonnis is (nog) niet betekend. In het vonnis zijn aan het niet-nakomen van de zorgregeling geen dwangmiddelen verbonden. Van een dreigende tenuitvoerlegging waarvoor de weg van een executiegeschil op grond van artikel 438 lid 2 Rv open zou staan, is dan ook geen sprake. Eiseres is niet-ontvankelijk in haar vordering.

BRONde Rechtspraak.nl
15 sep 2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:9847

Kort geding. Eiser heeft al vele verzoeken gedaan tot opheffing van de lijfsdwang die hij ondergaat ter zake een ontnemingsmaatregel. Het Hof heeft een in het verleden genomen beslissing ten aanzien van de lijfsdwang “gerepareerd” en heeft verstaan dat op de situatie van eiser het sinds 1 januari 2020 ingevoerde artikel betreffende de gijzeling dient te worden toegepast. Eiser meent dat het Hof niet tot die uitspraak kon komen, maar de voorzieningenrechter moet uitgaan van de juistheid daarvan en ziet overigens ook geen bijzondere omstandigheden die nopen tot een veroordeling tot het staken van de executie.

BRONde Rechtspraak.nl
15 sep 2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:7851

Openbare verkoop woning. Structurele betalingsachterstanden ook voor de coronacrisis. Geen strijd zorgplicht of misbruik van bevoegdheid door hypotheekhouder. Afwijzing vordering tot schorsing/staking executie.

BRONde Rechtspraak.nl
15 sep 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:4580

Na tussenvonnis van 22/3/2021. Schadevergoeding na beroepsfout advocaat. Doorbreking van causaliteit of eigen schuld doordat de cliënt niet appelleerde van een vonnis waarin was geoordeeld dat zijn vordering op de Staat (Begaclaim) was verjaard?

BRONde Rechtspraak.nl
15 sep 2021
ECLI:NL:GHARL:2021:7421

Artikel 351 Rv. Geen schorsing tenuitvoerlegging vonnis door hof na gemotiveerde beslissing rechtbank over tenuitvoerlegging in geschil tussen gewezen levensgezellen over wie in gezamenlijke woning mag verblijven

BRONde Rechtspraak.nl
15 sep 2021
ECLI:NL:GHARL:2021:8501

Opheffing conservatoir leveringsbeslag; koop- en ontwikkelingsovereenkomst onder opschortende voorwaarden, waarvan er twee niet langer meer worden vervuld; overeenkomst in belang van verkoper gericht op voortgang, die niet op redelijke termijn valt te verwachten; leveringsvordering summier ondeugdelijk; beoordeling binnen ruimere belangenafweging. Artikelen 6:22 en 23 BW; Artikelen 705 en 730 Rv.

BRONde Rechtspraak.nl
15 sep 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:4705

Beslagvrije voet. Geen toepassing van de hardheidsclausule van artikel 475fa Rv.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen