Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
29 jun 2022
ECLI:NL:HR:2022:931

Verbintenissenrecht. Huurrecht woonruimte. Art. 6:127 lid 1 BW. Verrekeningsverklaring. Art. 45 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Kan verhuurder beslag leggen op huurtoeslag van huurder voor ‘oude’ huurschuld? Strekt beslag ook tot verhaal van rente en kosten?

BRONrechtspraak.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:5122

Verzoek conservatoir bewijsbeslag naar aanleiding van de uitvoering van een (ander) conservatoir bewijsbeslag. Voor zover het bewijsbeslag onder een deurwaarder moet worden gelegd, stelt de voorzieningenrechter als voorwaarde dat een vertegenwoordiger van de KBvG daarbij aanwezig moet zijn en als gerechtelijk bewaarder moet optreden.

BRONrechtspraak.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:GHDHA:2022:1159

Executiegeschil. Vordering van FKP tot opheffing van executoriale beslagen op merken- en auteursrechten met betrekking tot Russische wodka. De beslagen waren door (o.a.) Yukos gelegd tot verhaal van in arbitrage jegens de Russische Federatie toegewezen vorderingen. Het hof wijst de vordering tot opheffing van de beslagen toe voor zover deze ten laste van FKP zijn gelegd. Voor zover de beslagen ten laste van de Russische Federatie zijn gelegd, wijst het hof de vorderingen tot opheffing van de beslagen en schorsing van de executie af. In dit arrest is o.m. aan de orde of de beslagen rechten zich in voor verhaal vatbaar vermogen van de Russische Federatie bevinden, in hoeverre rechtsgeldig beslag is gelegd op auteursrechten en of FKP (gesteund door de Russische Federatie) beroep kan doen op immuniteit van executie.

BRONrechtspraak.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:5142

Executiegeschil, betaling huurachterstand, exploitatie onderneming.

BRONrechtspraak.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:RBNHO:2022:5119

Factuur zorgpremie toegewezen. Niet ondertekend antwoord van gedaagde. Buitengerechtelijke incassokosten deels afgewezen in verband met deelbetalingen en meer dan drie onbetaalde aanmaningen.

BRONrechtspraak.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:RBMNE:2022:1686

Contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten worden toegewezen. Het verweer dat gedaagde deze kosten niet zou hoeven te betalen vanwege de coronacrisis slaagt niet.

BRONrechtspraak.nl
29 jun 2022
ECLI:NL:RBROT:2021:13567

Huurzaak. Veroordeling tot betaling achterstallige huur en incassokosten, met betalingsregeling.

BRONrechtspraak.nl
22 jun 2022
ECLI:NL:GHARL:2022:4869

Aansprakelijkheid (beschermings)bewindvoerder. Vordering ook in hoger beroep afgewezen vanwege het ontbreken van causaal verband.

BRONde Rechtspraak.nl
22 jun 2022
ECLI:NL:RBNHO:2022:4950

Gedaagde erkent achterstand, veel kansen gekregen middels betalingsregeling. Eiser is niet verplicht opnieuw betalingsregeling af te spreken. Proceskosten toewijzen.

BRONde Rechtspraak.nl
22 jun 2022
ECLI:NL:RBGEL:2022:3146

Kort geding. Vordering tot opheffing van conservatoir beslag tot levering. Beslaglegger/gedaagde huurt tuinpercelen van eiser. Eiser verkoopt deze aan een derde. Bij gebreke van een koopovereenkomst tussen eiser en gedaagde, heeft gedaagde geen recht op levering. Belangenafweging. Vordering toegewezen.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen