Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
12 Jun 2020
ECLI:NL:GHARL:2020:4294

Onduidelijkheid over schuldenlijst. Hof kan niet beoordelen of schulden al dan niet te goeder trouw zijn ontstaan. Verzoek tot toepassing wsnp afgewezen.

BRONRechtspraak.nl
12 Jun 2020
ECLI:NL:GHDHA:2020:980

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Nadere afspraken over ontruiming gehuurde.

BRONRechtspraak.nl
12 Jun 2020
ECLI:NL:RBZWB:2020:2432

Waarheidsvinding wilsonbekwaamheid testateur versus geheimhoudingsplicht huisarts èn notaris.

BRONRechtspraak.nl
12 Jun 2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:4023

Deurwaarders kort geding. De deurwaarder heeft zich tot de voorzieningenrechter gewend met de vraag of de hem door [eiseres] met een beroep op zijn ministerieplicht ter hand gestelde grosse van de notariële akte die is verleden op 13 maart 2001, ten uitvoer mag worden gelegd, en zo ja, tot welk bedrag. De beslissing luidt dat de grosse onder de geschetste omstandigheden niet kan worden gebruikt als executoriale titel ter incasso van boete.

BRONRechtspraak.nl
12 Jun 2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:2895

Vonnis in incident; excepties onbevoegdheid; bevoegdheid kantonrechter na voldoen deel van de vordering na dagvaarding.

BRONRechtspraak.nl
12 Jun 2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:2865

Presidentsrekesten. Verlof tot leggen van beslag geweigerd. Niet summierlijk gebleken van een vordering.

BRONRechtspraak.nl
12 Jun 2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:3903

Toerekening betaling conform betalingskenmerk. Verschrijving betalingskenmerk waardoor betaling is geboekt op een ander dossier en procedure is voortgezet. Verzet is gegrond.

BRONRechtspraak.nl
12 Jun 2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:4064

Vonnis in incident. De rechtbank acht zich bevoegd om van de vordering kennis te nemen. De grondslag van de vordering is enkel onverschuldigde betaling. Geen andere grondslag genoemd zodat de vordering niet voortvloeit uit de insolventieprocedure noch daarmee samenhangt.

BRONRechtspraak.nl
12 Jun 2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:2627

Ambtshalve toetsen (pre)contractuele informatieverplichtingen. Niet duidelijk op welke wijze de overeenkomst tot stand is gekomen. Vordering afgewezen

BRONRechtspraak.nl
12 Jun 2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:2610

Ontruiming in kort geding toegewezen, wegens ernstige overlast. Ondanks corona.

BRONRechtspraak.nl
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen