Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
16 Sep 2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:4228

Volledige proceskostenveroordeling voor incassobureau vanwege onrechtmatig handelen. Bij herhaling heeft zij haar opdrachtgever nodeloos op kosten gejaagd en hem foutief en misleidend geïnformeerd.

BRONrechtspraak.nl
15 Sep 2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:4499

Aanvraag voor bijzondere bijstand voor kosten van bewindvoering afgewezen. Partijen houdt de vraag verdeeld of bij de draagkrachtberekening rekening moet worden gehouden met het op het inkomen van eiser gelegde beslag. De uitspraak van de CRvB van 14 februari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:501verdient geen navolging. Het bestreden besluit berust op een onjuiste motivering

BRONde Rechtspraak
15 Sep 2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:4682

Kort geding. Ontruiming woning na buitengerechtelijke ontbinding ex artikel 7:231 lid 2 BW.

BRONde Rechtspraak
15 Sep 2020
ECLI:NL:RBZWB:2020:4009

Kort geding. Nakoming koopovereenkomst aandelen. Opheffing conservatoir beslag

BRONde Rechtspraak
15 Sep 2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:6669

Onverschuldigde betaling? Spoedeisend belang niet aannemelijk gemaakt.

BRONde Rechtspraak
15 Sep 2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:6468

Verzet, ontruiming woning.

BRONde Rechtspraak
15 Sep 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:7865

art. 305 lid 2 FW. Huurovereenkomst ontbonden tijdens schuldsanering. Airbnb. Onderverhuur.

BRONde Rechtspraak
15 Sep 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:3553

Vordering 843a Rv tegen schuldenaar en derde-beslagene. Rechtsbetrekking op basis van art. 476a/b Rv. Informatieplicht schuldenaar ex art. 475g Rv ziet ook op opgeven vermogensbestanddelen, maar strekt niet tot rekening en verantwoording (HR ZC0338).

BRONde Rechtspraak
15 Sep 2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:8639

Kort geding. Opheffing conservatoir beslag. Derde-beslagene is niet gehouden aan beslaglegger informatie te verstrekken over beslagmogelijkheden die geen betrekking hebben op rechtsverhouding die derde-beslagene met beslagdebiteur heeft, ook niet als derde-beslagene onderdeel is van een groep en op grond daarvan er wetenschap van heeft dat er bij een andere rechtspersoon binnen de groep een beslagobject beschikbaar is.

BRONde Rechtspraak
15 Sep 2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:4373

Kort geding. Tussen partijen is in geschil of de man een executoriale titel heeft voor het door hem ten laste van de vrouw onder de bank gelegde executoriale beslag. Omdat de man geen objectief bepaalbare vordering op de vrouw heeft, oordeelt de voorzieningenrechter dat de man ten onrechte executoriaal beslag ten laste van de vrouw gelegd. De voorzieningenrechter heft het beslag op.

BRONde Rechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen