Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
18 jul 2024
ECLI:NL:RBROT:2024:6567

Verzoek verlof conservatoir beslag. Vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Afwijzing.

BRONRechtspraak
18 jul 2024
ECLI:NL:OGEAC:2024:135

Nakoming overeenkomst. Conservatoir derdenbeslag van rechtswege vervallen.

BRONRechtspraak
18 jul 2024
ECLI:NL:RBOBR:2024:3372

Onrechtmatig beslag Belastingdienst. Schade. Causaal verband.

BRONRechtspraak
18 jul 2024
ECLI:NL:RBMNE:2024:3994

Huurachterstand. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling een betalingsafspraak gemaakt. Daarom wijst de kantonrechter de gevorderde ontbinding en ontruiming slechts voorwaardelijk toe en veroordeelt huurder om de huurachterstand en de bijkomende kosten aan verhuurder te betalen.

BRONRechtspraak
18 jul 2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:6886

De rechtbank wijst het verzoek tot verkoop van in beslaggenomen aandelen toe en stelt de wijze en termijn van verkoop vast.

BRONRechtspraak
11 jul 2024
ECLI:NL:PHR:2024:693

Art. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Verlof voor leggen van conservatoir beslag? Immuniteit van executie. Uitleg van waiver waarin buitenlandse staat afstand van beroep op immuniteit van executie heeft gedaan. Stelplicht en bewijslast.

BRONRechtspraak
11 jul 2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:4561

Betaling factuur, proceskosten gecompenseerd, 14dagen brief niet ontvangen.

BRONRechtspraak
11 jul 2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:814

Verzet tegen executie door een derde in kort geding; toewijzing vorderingen schorsing executie, opheffing beslag en geldvordering in eerste aanleg; bekrachtiging in hoger beroep; artikel 438 lid 6 jo. 456 Rv en artikel 6:30 BW.

BRONRechtspraak
11 jul 2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:6678

Vordering tot betaling van openstaande factuur toegewezen. Ook bevel om zich niet meer lasterlijk of beledigend uit te laten over het advocatenkantoor toegewezen alsmede uit hoofde van misbruik van procesrecht een verbod om andere medewerkers van het advocatenkantoor te dagvaarden of reeds aanhangige procedures in te trekken op grond van dezelfde eerder reeds afgewezen klachten over de werkzaamheden van de advocaten, een en ander op straffe van een dwangsom.

BRONRechtspraak
11 jul 2024
ECLI:NL:RBROT:2024:6017

Premieachterstand, grondslag incassokosten onduidelijk.

BRONRechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen