Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

GDW.magazine (voorheen de Gerechtsdeurwaarder) was het halfjaarlijks magazine van de KBvG. In januari 2022 is besloten het magazine niet meer uit te geven, nadat een survey is gehouden onder de lezers van het magazine. Daaruit bleek dat een meerderheid van de lezers liever een digitale nieuwsbrief leest en een papieren magazine niet duurzaam acht. De laatste uitgave van het magazine is die van oktober 2021.

Wel verschijnt vijf keer per jaar GDW.online. Met de digitale nieuwsbrief GDW.Online richt de KBvG zich op het delen van kennis over het gerechtsdeurwaardersambt, het leggen van verbindingen en het faciliteren van oplossingen. Oplossingen voor schuldeisers én mensen met schulden.

GDW.online belicht de (maatschappelijke) rol van gerechtsdeurwaarders, de aanpak van de schuldenproblematiek en brede maatschappelijke thema’s zoals armoede en de inclusieve samenleving. Via de nieuwsbrief deelt de KBvG actief haar standpunten en ideeën, komen verrassende samenwerkingsvormen aan bod en gaan gerechtsdeurwaarders actief de dialoog aan met ketenpartners, beleidsmakers, wetenschappers en andere betrokkenen.

Archief

Klik hier voor het archief (eerdere uitgaven van GDW.Magazine, de Gerechtsdeurwaarder en daarvoor Executief)

Aanmelden

GDW.online wordt gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Daarnaast geeft de KBvG wekelijks het KBvG Nieuws van de Week uit. Hiermee worden leden en professionals wekelijks geinformeerd over wetgeving, gerechtelijke uitspraken en politieke ontwikkelingen. Aanmelden kan via onderstaand formulier.


Leden van de KBvG zijn automatisch aangemeld voor GDW Magazine en de nieuwsbrieven Nieuws van de Week en GDW Online.

Ik heb kennis genomen van het privacy statement van de KBvG.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen