Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG houdt zich bezig met de thema’s incasso, executie en schuldenproblematiek, maar ook met bredere aandachtsgebieden als digitalisering en veiligheid, al dan niet op de werkvloer. De KBvG wil haar kennis en ervaring actief onder de aandacht brengen bij leden, relaties en burgers. Dat doen we onder meer met onderstaande dossiers.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen