Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Gerechtsdeurwaarders weten wat er speelt in de samenleving en willen een actieve bijdrage leveren aan het bieden van oplossingen.

De KBvG houdt zich bezig met de thema’s incasso, executie en schuldenproblematiek, maar ook met bredere aandachtsgebieden als inclusie, digitalisering en veiligheid, al dan niet op de werkvloer. De KBvG wil haar kennis en ervaring actief onder de aandacht brengen bij leden, relaties en burgers. Dat doen we onder meer met onderstaande dossiers.

Alarmeringssystemen
Arbocatalogus en RI&E
Valse e-mails

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen