Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Gerechtsdeurwaarders hebben een opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder gevolgd en een beroepsstage doorlopen. Daarna moeten ze hun kennis verplicht op peil blijven houden door trainingen te volgen.

Wanneer je gerechtsdeurwaarder wilt worden ben je verplicht een opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te volgen. Dat is een afstudeerrichting binnen hbo-rechten. De afstudeerrichting is officieel erkend door het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt in Nederland alleen aangeboden door Hogeschool Utrecht. De opleiding is toegankelijk voor iedereen met een diploma op mbo 4-, havo- of vwo-niveau. Je leert er hoe je zelfstandig rechtsgeldige ambtshandelingen verricht en ontwikkelt adviesvaardigheden.

Stagejaar

Na drie jaar opleiding ben je kandidaat-gerechtsdeurwaarder en volgt een stagejaar. In die periode voer je werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van een gerechtsdeurwaarder. Om ook ambtshandelingen te verrichten is het nodig dat je wordt toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder. Na twee jaar werkervaring als kandidaat-gerechtsdeurwaarder, waaronder een jaar beroepsstage, word je automatisch toegevoegd gerechtsdeurwaarder.

Ondernemingsplan

Om gerechtsdeurwaarder te worden moet je eerst een ondernemingsplan indienen. Dat plan moet vervolgens worden goedgekeurd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarvoor de KBvG meldt of er bezwaren zijn die de benoeming in de weg zouden kunnen staan. De benoeming tot gerechtsdeurwaarder gebeurt bij Koninklijk besluit. Alleen een gerechtsdeurwaarder, dus niet de toegevoegde of de kandidaat, mag een eigen kantoor starten.

Kennis op peil (PE)

Alle (toegevoegd/kandidaat-) gerechtsdeurwaarders zijn verplicht zich continu bij te scholen. Voor deze permanente educatie (PE) kunnen zij kiezen uit door de KBvG geaccrediteerde opleidingen. Iedere training levert een aantal PE-punten op. Elke twee jaar moeten (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders in elk geval 30 punten halen. Daarbij kunnen ze kiezen voor trainingen met een juridische focus, zoals cursussen over huurrecht en conservatoir beslag. Daarnaast worden er trainingen aangeboden die zich richten op ‘soft skills’, zoals omgaan met agressie en suïcidepreventie. Tenminste twee derde deel van het vereiste minimumaantal opleidingspunten dient behaald te worden voor onderwijs op juridisch en vakinhoudelijk gebied.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen