Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
30 nov 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:157

Beslissing op verzet. Niet gebleken is dat klager alle gevraagde gegevens heeft verstrekt voor het vaststellen van de beslagvrije voet. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
30 nov 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:158

Beslissing op verzet. Klager stelt dat hij geen openstaande schuld heeft. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
30 nov 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:159

Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder het perceel van klaagster op kwam, zonder geldige reden en zonder zich te legitimeren. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
30 nov 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:160

Klagers beklagen zich erover dat de gerechtsdeurwaarder executoriale derdenbeslagen heeft gelegd zonder voorafgaand aan die beslagleggingen het vereiste bevel tot betaling aan klagers te hebben gedaan. Klagers beklagen zich er tevens over dat er voor een evident te hoog bedrag beslagen zijn gelegd, ten onrechte namens drie personen en ten onrechte ten laste van klagers sub 2, 3, en 4. Verder beklagen klagers zich erover dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte geen deurwaardersrenvooi heeft opgestart en ten onrechte deels opheffing van het gelegde conservatoir beslag heeft toegezegd. De kamer verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond, legt de gerechtsdeurwaarder voor het gegronde deel van de klacht de maatregel van berisping op en veroordeling in de proceskosten.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
30 nov 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:161

Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder deprivacy van haar heeft geschonden door zich in het midden van haar winkel voor testellen als gerechtsdeurwaarder en de gehele schuldenpositie van klaagster met eenklant van haar heeft besproken. De kamer is het met de beslissing van de voorzittereens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
09 nov 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:153

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder, ten onrechte niet in de dagvaarding heeft vermeld dat klager de vordering betwist en dat er sprake is van belangenverstrengeling. Het door klager in verzet aangevoerde tegen de beslissing van de voorzitter leveren geen nieuwe gezichtspunten op die maken dat de kamer aan een inhoudelijke beoordeling van de betreffende klachtonderdelen toekomt. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
09 nov 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:154

Klacht ongegrond. Klaagster beklaagt zich onder meer over de omstandigheid dat gerechtsdeurwaarders een exploot openbaar hebben betekend terwijl zij wisten dat klaagster in het buitenland woonachtig is. De kamer overweegt dat de enige beschikbare informatie dat klaagster in [ stad ], [ land ] woont, zonder te beschikken over een adres, ontoereikend is om het exploot te kunnen betekenen conform artikel 55 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
09 nov 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:155

Klacht gegrond. Maatregel: eenmaal schorsing van twee maanden en tweemaal schorsing van drie maanden. Twee gerechtsdeurwaarders hebben over een aanzienlijke periode gehandeld in strijd met artikel 3a Gerechtsdeurwaarderswet. Alle beklaagde gerechtsdeurwaarders hebben, in weerwil van jurisprudentie op dit punt, in een zeer groot aantal dossiers (bank)beslagen gelegd terwijl van een redelijk vermoeden dat deze doel zouden treffen geen sprake was.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
09 nov 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:156

Klacht gegrond. Maatregel: waarschuwing. Het lag op de weg van de gerechtsdeurwaarder om in dit (specifieke) geval (van beslaglegging) te verifiëren of de juiste, door klager opgegeven, debiteur beslagen zou worden. Dit had klager extra kosten gescheeld.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
26 okt 2022
ECLI:NL:TGDKG:2022:149

Gelet op de inhoud van het toegangsverbod, in samenhang met het feit dat de partner van de gerechtsdeurwaarder werkzaam is op de school waar het toegangsverbod betrekking op heeft, had van de gerechtsdeurwaarder mogen worden verwacht dat zij nader onderzoek had verricht voordat zij tot betekening van het toegangsverbod overging. Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel van waarschuwing, geen veroordeling in proceskosten.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen