Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
27 sep 2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:2135

Klacht tegen vier gerechtsdeurwaarders. Exploot gerechtsdeurwaarder authentieke akte art. 156 lid 2 Rv. Dwingend bewijs art. 157 lid 1 Rv. Achterlating van exploten in gesloten envelop. Klacht ongegrond voor zover gericht tegen gerechtsdeurwaarders 1 tot en met 4. Beklaagde gerechtsdeurwaarder. Verantwoordelijk voor kantoororganisatie. Tussenbeslissing, zodat gerechtsdeurwaarder 5 desgewenst een verweerschrift in kan dienen.

BRONRechtspraak
27 sep 2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:1826

Klacht tegen gerechtsdeurwaarder. Verantwoordelijk gerechtsdeurwaarder. Geen ambtshalve onderzoek naar verantwoordelijk gerechtsdeurwaarder. Gerechtsdeurwaarder niet betrokken bij verweten gedragingen. Klacht ongegrond.

BRONRechtspraak
20 sep 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:64

Beslissing op verzet. Klager betwist de vordering. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 sep 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:65

Beslissing op verzet. Eerder over hetzelfde feitencomplex geklaagd en daarnaast over een periode van meer dan drie jaar geleden. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 sep 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:66

Klaagster stelt dat de gerechtsdeurwaarder zonder recht of titel handelt. Klacht ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 sep 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:67

Klager beklaagt zich over het gelegde bewijsbeslag en is van mening dat de gerechtsdeurwaarder niet onpartijdig en onafhankelijk is. Klager stelt verder dat de gerechtsdeurwaarder haar geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden. Klacht ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 sep 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:63

Proces-verbaal mondelinge uitspraak. Ordemaatregel: zes maanden schorsing ex art. 38 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
23 aug 2023
ECLI:NL:TGDKG:2022:182

Klacht over executie van vonnis, vanwege een ogenschijnlijk tegenstrijdig arrest. Andere klachtonderdelen zien op een exploot met verschrijving, cessie, en de communicatie van de gerechtsdeurwaarder. Klacht ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
16 aug 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:53

Bewijsbeslag. Het verleende verlof is de basis is van het gelegde beslag. In het proces-verbaal van beslaglegging is omschreven waarop (globaal) beslag is gelegd. Vervolgens is een selectie gemaakt van een aantal bescheiden welke vielen binnen de reikwijdte van het verleende verlof. Alle overige data zijn vernietigd, aldus het exploot. Het feit dat de gerechtsdeurwaarder vervolgens buiten aanwezigheid van klager een nieuwe selectie uit de ruwe data heeft gemaakt, is in strijd met het verleende verlof. Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder in strijd gehandeld met het exploot door een selectie te maken uit bestanden die volgens dat exploot waren vernietigd. De gerechtsdeurwaarder heeft de gegevens zonder klager daarvan van te voren op de hoogte te stellen gedeeld met zijn opdrachtgever. Hierdoor is klagers rechtspositie ernstig verzwakt, zowel ten aanzien van de selectie van de door het beslag getroffen bestanden, als ten aanzien van het delen van deze bestanden met de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder. Maatregel van berisping en boete opgelegd. 

BRONtuchtrecht.overheid.nl
16 aug 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:54

Beslissing op verzet, gedeeltelijk gegrond. Maatregel: berisping. Uit artikel 10 van de Verordening beroeps en gedragsregels gerechtsdeurwaarder (thans artikel 3.4 Gerechtsdeurwaardersverordening) volgt de verplichting kosten zo laag mogelijk te houden voor een schuldenaar. Dit komt mede tot uiting door een schuldenaar, waar een aanzienlijk lange periode geen contact mee is geweest, even in kennis stellen van de intentie tot het nemen, dan wel hervatten van kostbare executiemaatregelen.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen