Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
13 mrt 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:8

Klager beklaagt zich er over dat de gerechtsdeurwaarder niet reageert op herhaalde verzoeken om de incasso te staken en het dossier te sluiten, omdat de vordering niet meer zou bestaan. De kamer acht de klacht van klager ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
13 mrt 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:9

Beslissing op verzet. Niet-ontvankelijk. Verzet te laat ingediend.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
13 mrt 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:6

Klacht gegrond. Maatregel: berisping. Van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij brieven met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde incasso binnen een redelijke termijn beantwoordt. Daarmee is voor de gerechtsdeurwaarder een ondergrens gesteld ten aanzien van de communicatie in de uitoefening van zijn ambt. Indien die communicatie (nadrukkelijk) ziet op de (aanpassing van de) vastgestelde beslagvrije voet wordt de termijn (van twee weken) aanzienlijk ingekort en dient het verzoek onverwijld in behandeling te worden genomen.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
13 mrt 2023
ECLI:NL:TGDKG:2023:7

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er samengevat over dat de gerechtsdeurwaarder de verzoeken van klager om aanpassing van de beslagvrije voet bewust traineert en negeert. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet tegen die beslissing dient ongegrond te worden verklaard.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
08 mrt 2023
ECLI:NL:GHAMS:2022:3825

Gerechtsdeurwaarder. Klacht niet-ontvankelijk in hoger beroep.

BRONRechtspraak
08 mrt 2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:466

Klacht BFT tegen twee gerechtsdeurwaarders. Berekening bewaarplicht, art. 19 Gdw, verslag werkgroep BLOS. Moet bij een tussenpersoon-opdrachtgever de bewaarplicht minimaal op eiserniveau worden berekend of mag dit ook op opdrachtgeverniveau? Hof: door berekening op opdrachtgeverniveau hebben de gerechtsdeurwaarders niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld. Diverse klachtonderdelen zoals beslag leggen “op de gok” en niet tijdig overbetekenen zijn gegrond. Schorsing van 5 maanden voor de ene deurwaarder en een berisping voor de andere deurwaarder.

BRONRechtspraak
01 mrt 2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:344

Klacht tegen vier gerechtsdeurwaarders. Voorfinanciering van out-of-pocketkosten. Bestuursregel ter regulering van de voorfinanciering van out-of-pocketkosten. Bewaringspositie. Voorschotten. Stagnerende afwikkeling dossiers. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Maatregel van berisping en een geldboete van € 2.500,- per persoon opgelegd.

BRONRechtspraak
01 mrt 2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:345

Klacht tegen elf gerechtsdeurwaarders. Het gerechtsdeurwaarderskantoor is failliet verklaard. Bewaringstekort. Art. 19 Gdw. Vaststellingsovereenkomst met opdrachtgever. Administratieverplichtingen. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van een maand opgelegd.

BRONRechtspraak
22 feb 2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:406

Klacht van het BFT tegen een gerechtsdeurwaarder. Bewaringspositie. Administratie. Gebruik van de derdengeldenrekening. Ontzetting uit het ambt. Strafmaatverweer in hoger beroep.

Het hof bevestigt de bestreden beslissing, maar beperkt de termijn ex art. 43 lid 8 Gdw waarbinnen de gerechtsdeurwaarder niet aan een gerechtsdeurwaarder kan worden toegevoegd tot drie maanden.

BRONRechtspraak
22 feb 2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:312

Hoger beroep ingesteld door gerechtsdeurwaarder. Griffierecht niet tijdig voldaan. Artikel 37 lid 5 juncto artikel 47 van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw). Is de gerechtsdeurwaarder toch ontvankelijk in zijn hoger beroep? Verschoonbare termijnoverschrijding. Beroep ontvankelijk.

BRONRechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen