Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG stelt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een beleidsplan op en publiceert elk jaar een jaarverslag. Het beleid moet door de ledenraad worden vastgesteld, het jaarverslag door de Algemene ledenvergadering.  

Beleidsplan

Een meerjarenplan bevat de visie van de beroepsorganisatie en de ambities en plannen voor de lange termijn. Het huidige KBvG beleidsplan 2023-2028 is op donderdag 19 oktober 2023 door de ledenraad overhandigd aan het bestuur. Het vorige KBvG beleidsplan 2016-2020 is waar nodig geïmplementeerd in het nieuwe beleidsplan. 

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en ook actuele thema's komen aan de orde. Het jaarverslag bevat daarnaast een overzicht met belangrijke feiten en cijfers over de beroepsgroep.

Rapporten inzake de jaarrekeningen

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen