Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG stelt elke vier jaar een beleidsplan op en publiceert elk jaar een jaarverslag. Het beleid moet door de ledenraad worden vastgesteld, het jaarverslag door de Algemene ledenvergadering.  

Beleidsplan

Een meerjarenplan bevat de visie van de beroepsorganisatie en de ambities en plannen voor de lange termijn. Op 29 augustus 2016 is het KBvG beleidsplan 2016-2020 officieel overhandigd aan toenmalig minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie.

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en ook actuele thema's komen aan de orde. Het jaarverslag bevat daarnaast een overzicht met belangrijke feiten en cijfers over de beroepsgroep.

Rapporten inzake de jaarrekeningen

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen