Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG. 

De belangrijkste organisatieonderdelen van de KBvG zijn het bestuur, de ledenraad en de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur en de ledenraad worden bij hun werkzaamheden ondersteund door diverse werkgroepen en commissies en het bureau.

Stichtingen

Voor de onderwerpen ‘veilige informatie-uitwisseling’ en ‘wetenschappelijke kennis’ bestaan aparte stichtingen. De Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) richt zich op het veilig uitwisselen van privacygevoelige informatie ten behoeve van gerechtsdeurwaarders, partijen in het publieke domein en aanpalende organisaties. De Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar het belang en de positie van de gerechtsdeurwaarder in de rechtspraktijk. Voor beide stichtingen geldt dat het bestuur wordt benoemd door het bestuur van de KBvG.

De KBvG is aangesloten bij de internationale koepelorganisatie Union Internationale des Huissiers de Justice et des Officiers Judiciaires (UIHJ).

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen