Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het eerste wat u kunt doen, is het indienen van een klacht bij de gerechtsdeurwaarder zelf. Elke gerechtsdeurwaarder heeft een klachtenregeling. Meestal vindt u die op de website van het gerechtsdeurwaarderskantoor.

Neem echt eerst contact op met de gerechtsdeurwaarder zelf en bespreek waar u mee zit. Sla deze stap niet over. Vaak wordt met dit contact een oplossing gevonden.

Bent u niet tevreden over hoe de klacht is afgehandeld door de gerechtsdeurwaarder, dan hebt u twee mogelijkheden: een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (de tuchtrechter) of bij de Nationale ombudsman.

De tuchtrechter kan een oordeel uitspreken over klachten die verband houden met de ambts- of beroepsuitoefening of de incassoactiviteiten van de gerechtsdeurwaarder. De tuchtrechter is niet bevoegd te oordelen over onderliggende juridische geschillen en heeft ook niet de mogelijkheid om een gerechtsdeurwaarder te veroordelen tot het vergoeden van door een klager mogelijk geleden schade. Ook behoort het niet tot de taak van de tuchtrechter een uitspraak te doen over een eventuele aansprakelijkheid van een gerechtsdeurwaarder. Daarvoor kunt u terecht bij de civiele rechter (Bron: rechtspraak.nl).

Voor een procedure bij de tuchtrechter betaalt u griffierecht. Krijgt u gelijk? Dan betaalt de deurwaarder dit bedrag aan u terug.

Klik hier voor meer informatie over de procedure bij de tuchtrechter.

De Nationale ombudsman mag alleen klachten behandelen over de zogeheten ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder. Dit zijn de handelingen die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder mogen worden verricht, zoals de beslaglegging op loon. Als uw klacht gaat over incassoactiviteiten, dan kunt u alleen terecht bij de tuchtrechter en niet bij de Nationale ombudsman. Het oordeel van de Nationale ombudsman is niet bindend. Klik hier voor meer informatie over de Nationale ombudsman.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen