Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG viert 150 jaar bestaan met congres en feest

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bestaat 150 jaar. 
Donderdag 14 december vierde de KBvG dit lustrum met een congres en een feest voor genodigden in het Grand Hotel Amrâth Kurhaus in Scheveningen. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind ontving het eerste exemplaar van het lustrumboek en hield een toespraak. Drie prominente rechtsgeleerden spraken de aanwezige leden toe en een film speciaal gemaakt voor de gelegenheid en een acrobatenact zorgden voor een feestelijke omlijsting. 
 

Voorzitter Chris Bakhuis verwoordde in haar speech de grote ontwikkeling die de beroepsgroep door de jaren heen heeft gemaakt, de huidige positie en de ambities voor de toekomst: 
“Sinds het begin van deze eeuw is de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder in een stroomversnelling geraakt. In het publieke debat loopt de KBvG meer en meer voorop. We kijken voortdurend naar maatschappelijke ontwikkelingen, naar wat we horen en zien. En we spelen daarop in met concrete voorstellen. Daarmee hebben we de nodige impact gemaakt. (…)
Samen kijken we naar wat nodig is, voor de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarders. Om de rechten te borgen van schuldeiser én schuldenaar. Dat is de grote constante in 150 jaar verenigde Gerechtsdeurwaarders. En het is wat ons drijft. Zorgen dat het recht zijn beloop krijgt.(…)”

Felicitaties Weerwind
Demissionair Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, feliciteerde de beroepsgroep met haar jubileum. In zijn speech sprak de minister zijn waardering uit over de wijze waarop de gerechtsdeurwaarder maatschappelijke uitdagingen aangaat: 
“U vertolkt als geen ander de harde letter van de wet naar de menselijke maat, van wat moet, naar wat kan en mag. Hoe u deze verantwoordelijkheid invult, juist daar heb ik ontzettend veel respect voor. In 150 jaar heeft de beroepsgroep vele obstakels overwonnen maar u bent relevanter dan ooit. Nederland heeft jullie nodig. En het is niet eens zozeer een hoop, maar meer een verwachting, als ik zeg dat u de komende 150 jaar met uw tijd zal meegaan en net zo relevant blijft.”(…)
 
Lustrumboek
Na de speech overhandigde Chris Bakhuis het eerste exemplaar van het lustrumboek aan minister Weerwind. Het boek is voor de gelegenheid samengesteld en bevat bijzondere verhalen en beschouwingen over de rol van de gerechtsdeurwaarder door de tijd heen, met interviews met oud-bestuurders, leden en aankomende nieuwe generatie gerechtsdeurwaarders. 
Het 140 pagina tellende boek is in beperkte oplage gedrukt en een geschenk aan de beroepsbeoefenaars en stakeholderrelaties.

Sprekers
Drie prominente gastsprekers, te weten Mr. dr. Kasper Krzemiński, rechtsgeleerde en bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht, Prof. dr. mr. Jonathan Soeharno, hoogleraar rechtspleging en rechtsfilosofie en Prof. mr. Nick Huls, emeritus hoogleraar Rechtssociologie zetten hun visie uiteen op de toekomst van het beroep van gerechtsdeurwaarder. 

Krzeminski betoogde over een nieuwe waardestroom voor de gerechtsdeurwaarde: informatie. 
“In de toekomst zou de gerechtsdeurwaarder meer toegang moet krijgen tot informatiestromen willen ze een coördinerende rol bij problematische schulden effectief kunnen oppakken. 
Het is onwenselijk dat de overheid niet is aangesloten bij het DBR, zeker gezien de preferente status die ze heeft. Dat maakt het voor de gerechtsdeurwaarder soms onwerkbaar.
Ik pleit ervoor dat de overheidsbijdrage effectiever, effectiviteit en rechtvaardigheid als deze wel aansluit. “

Soeharno: “Aan de ene kant is de roep om de ‘zachte kant’ van de gerechtsdeurwaarder, aan de andere kant is er die olifant in de kamer: marktwerking. Dat vereist onze aandacht de komende 25 jaar” 

Huls ziet een emancipatie en bredere taakverdeling voor ogen: “Volgens mij moet de gerechtsdeurwaarder zich naar de zachte kant gaan ontwikkelen en zich transformeren tot een schulddienstverlener, die het hele scala van vroegsignalering, betalingsregelingen tot en met bewindvoering en incasso in huis heeft.” 

Huiskamergesprek
Met het aanwezige publiek werd van ideeën gewisseld over de aantrekkelijkheid van het beroep van de gerechtsdeurwaarder voor de toekomst. Is er toekomst voor de gerechtsdeurwaarder? 

Quotes van het aanwezigen publiek: 
“We hebben altijd een onafhankelijke partij nodig die tussen schuldenaar en schuldenaar blijft staan en zorgt dat recht wordt toegepast.” 

“Het geeft je een brede blik op de samenleving. Het is bijzonder om door te kunnen dringen bij mensen, zoveel verschillende soorten mensen en evenzoveel verschillende situatie, Dta is bijzonder en eervol.”

“Ik heb mijzelf de vraag gesteld: Waarom ben ik het gebleven? Je kunt het verschil maken. Je kunt een oplossing bieden die mensen zelf niet voor ogen hadden.“

Film
Ander hoogtepunt van het symposium was de vertoning van een documentairefilm over de gerechtsdeurwaarder door de tijd heen met oud-bestuursvoorzitter Frans van der Meer in de hoofdrol. De film is speciaal voor het jubileum gemaakt en belicht de grote ontwikkelingen die de beroepsgroep in 150 jaar. Oud- bestuurders komen aan het woord over de uitdagingen die zij zijn tegengekomen en hun visie op de toekomst. De film werd zeer gewaardeerd door het aanwezige publiek. Reactie van een van de leden: “De film is een prachtige verbinding tussen het werk van de gerechtsdeurwaarder van toen en die van nu. Een geweldig inkijkje in 150 jaar geschiedenis van onze KBvG. Ik voel mij trots bij deze beroepsgroep te horen”

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met communicatiemedewerker Chantal Linnemann 06 39 80 00 66
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen