Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wilt u meer weten over het complexe werkveld van de gerechtsdeurwaarder? De KBvG biedt geïnteresseerden de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een presentatie of lezing of om een dag mee te lopen met een gerechtsdeurwaarder. Wij verzorgen ook presentaties voor scholen en opleidingen. Vul onderaan de pagina het aanmeldformulier in.

Zoeken naar een oplossing
Gerechtsdeurwaarders voeren hun werk uit bij de huisdeur, ze bellen aan, leggen contact en zoeken oplossingen. Ze hebben oog voor zowel de belangen van de schuldenaar als de schuldeiser. Ze vragen door op de woon- en financiële situatie, geven informatie en beantwoorden vragen. Vanuit een onpartijdige en onafhankelijke positie zoeken zij naar een passende oplossing die het vonnis, de wet, schuldeiser en schuldenaar recht doen. 

Doeltreffende huisbezoeken
Invorderen waar geen geld is, levert stress op bij alle betrokkenen. Helaas is het onderscheid wel of geen betaalcapaciteit nog niet zo makkelijk te maken. Daarom zijn de huisbezoeken door gerechtsdeurwaarders zo doeltreffend. Aan de voordeur komen gerechtsdeurwaarders allerlei soorten mensen tegen. Met hun mensenkennis kunnen ze zich snel een goed oordeel vormen van betaalmogelijkheden en of de schuldenaar in staat is zelf mee te werken aan een oplossing. 

Continue innovatie
De meesten mensen betalen na enig aandringen. Sommigen mensen kunnen niet betalen. Allemaal om uiteenlopende en persoonlijke redenen. Maar niet-geïncasseerde schulden zijn een schadepost voor de schuldeiser en brengen een extra opslag bij de wel betaalde facturen met zich mee. Gerechtsdeurwaarders zijn dan ook continu aan het innoveren om betaalcapaciteit te kunnen toetsen. Op basis van die informatie kunnen ze bepalen of het zinvol is om door te gaan met invorderen of niet.

Aanvraag indienen
Vanwege de privacygevoeligheid kunnen wij niet zomaar elke aanvraag honoreren. Wij nemen uw aanvraag in overweging op basis van uw (aan werk en doelgroep gerelateerde) motivatie. Bij een dag mee met de gerechtsdeurwaarder is het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring verplicht.

U kunt onderstaand formulier invullen om uw aanvraag in te dienen. Wij nemen dan contact met u op voor een kort intake gesprek.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen