Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Jurisprudentie is het geheel van uitspraken van rechters. Ook uitspraken van rechters kunnen leiden tot nieuwe regels. Soms worden die regels later in de wet opgenomen. 

Wanneer er mogelijk sprake is van een overtreding van beroeps- en gedragsregels kan een zaak aan de tuchtrechter worden voorgelegd. Bij een meningsverschil over de executie kan een executiegeschil worden aangespannen en beslist de voorzieningenrechter. Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat een kwestie van zodanig belang is dat de Hoge Raad erover beslist. De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van onduidelijkheid over de uitleg van een rechtsregel in een groot aantal zaken.   

Zowel uitspraken van de tuchtrechter als van de voorzieningenrechter en de Hoge Raad kunnen leiden tot nieuwe regels.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen