Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Als beroepsorganisatie heeft de KBvG een belangrijke positie in het oplossen van complexe (maatschappelijke) vraagstukken. De organisatie deelt dan ook actief haar standpunten en geeft regelmatig haar visie op (plannen voor) wetgeving.

Preadviezen

Internetconsultaties

  • Reactie op het wetsvoorstel Archiefwet 2021 (januari 2020)
  • Reactie op voorstel tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (september 2019)
  • Reactie op wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen (mei 2019)
  • Reactie op voorstel tot wijziging van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening t.b.v. de uitwisseling van persoonsgegevens (april 2019)
  • Reactie op het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (maart 2019)
  • Reactie op de wijziging van het Besluit verklaring derdenbeslag en het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (januari 2019)

Onderzoeksrapporten

  • Paritas passé
  • Rapportage Innovatie filtermodel incassozaken
  • Tweede rapportage Innovatie filtermodel incassozaken
  • Ambtshalve toetsing

Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen