Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
06 jan 2021
Besluit van de Staatssecretaris van SZW van 16 december 2020 tot aanwijzing van beslagleggende partijen waarop het overgangsrecht van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van toepassing is

Het overgangsrecht houdt in dat bij ministerieel besluit aan te wijzen partijen tot uiterlijk 1 juli 2021 de mogelijkheid wordt geboden, na een gemotiveerde verzoek daartoe, om de beslagvrije voet vast te stellen op basis van artikel 475d van het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zoals dit gold voor inwerkingtreding van de WvBVV. De overgangstermijn ziet enkel op de berekening van de beslagvrije voet. De overige elementen van de WvBVV (zoals de regeling inzake te beslaan object, indien sprake is van meerdere vorderingen tot periodieke betaling die kunnen worden beslaan, op basis van artikel 475c Rv en de gewijzigde regels rond afdracht op basis van artikel 478 Rv en artikel 19 Iw1990) gelden wel direct voor deze partijen. In dit besluit worden enkel lokale overheden aangewezen die daartoe een verzoek hebben gedaan.

BRONofficielebekendmakingen.nl
06 jan 2021
Wetsvoorstel inzake nieuw Benelux-politieverdrag naar de Tweede Kamer

Een nieuw Benelux-politieverdrag moet tot actualisering en verdere verbetering van grensoverschrijdende samenwerking met België en Luxemburg leiden, voor vooral de politie en Marechaussee. Minister Grapperhaus heeft het wetsvoorstel dat goedkeuring en uitvoering van het verdrag in de nationale wetgeving regelt, naar de Tweede Kamer gestuurd, mede namens minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie.

BRONrijksoverheid.nl
05 jan 2021
Richtlijn kostenveroordeling notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer Gerechtshof Amsterdam 2021

In deze richtlijn heeft de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van het Gerechtshof Amsterdam de uitgangspunten vastgelegd voor kostenveroordelingen, opgelegd bij een beslissing in hoger beroep van het hof op een klacht tegen een notaris, toegevoegd notaris, kandidaat-notaris, gerechtsdeurwaarder, toegevoegd gerechtsdeurwaarder of kandidaat­gerechtsdeurwaarder. Deze richtlijn is tot stand gekomen na de evaluatie in het najaar van 2020 door het hof van de Tijdelijke richtlijn kostenveroordeling notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer Gerechtshof Amsterdam (Stcrt. 2017, 75085 en 2019, 61782).

BRONrechtspraak.nl
23 dec 2020
Tijdelijke voorziening betalingsuitstel

De voorziening is in werking getreden op 17 december jl..

BRONofficielebekendmakingen.nl
23 dec 2020
Kerstreces Tweede Kamer

Het kerstreces 2020 loopt van 18 december 2020 t/m 11 januari 2021. Gedurende deze periode vergadert de Tweede Kamer niet.

BRONtweedekamer.nl
23 dec 2020
Beantwoording Kamervragen over zorgtoeslag en BRP

Staatssecretaris Van Huffelen stuurt, mede namens de minister voor Medische Zorg, de beantwoording van vragen over zorgtoeslag en de basisregistratie personen.

BRONrijksoverheid.nl
23 dec 2020
Aanbiedingsbrief beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst

Staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit) en staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) informeren de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over een beleidsdoorlichting van de dienstverlening van de Belastingdienst.

BRONrijksoverheid.nl
23 dec 2020
Toelichting omzetbegrip in de NOW met voorbeelden

De voorbeelden in deze toelichting helpen werkgevers bij de daadwerkelijke omzetbepaling voor de NOW.

BRONrijksoverheid.nl
23 dec 2020
Digitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda

Adviesrapport dat op basis van recent onderzoek naar digitale vaardigheden toekomstig digitaal inclusiebeleid onderbouwt en richting geeft. Het rapport gaat onder andere in op een minimaal niveau van digitale (basis)vaardigheden voor de Nederlandse bevolking en zet de samenhang tussen traditionele laaggeletterdheid en digitale vaardigheden conceptueel uiteen. Ook beschrijft het rapport digitale vaardigheden die van belang zullen zijn in de nabije toekomst. Het rapport sluit hiermee aan op het spoor digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van het beleidsdossier digitale inclusie.

BRONrijksoverheid.nl
23 dec 2020
Kamerbrief over beleidsontwikkelingen burgerservicenummer

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het beleid rondom het burgerservicenummer (BSN). Er zijn onder andere signalen van misbruik van voorzieningen met het BSN, bestaande wetgeving en criteria voor gebruik worden heroverwogen.

BRONrijksoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen