Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
25 apr 2024
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

MvT Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen).

BRONTweede Kamer
25 apr 2024
Concept MvT buitengerechtelijke schuldregeling

Een buitengerechtelijke schuldregeling biedt voor burgers met problematische schulden een mogelijkheid om binnen een afzienbare termijn een schuldenvrije toekomst te realiseren. Om een buitengerechtelijke schuldregeling tot stand te laten komen kan een schuldhulpverlener bemiddelen tussen de burger en zijn schuldeisers. De schuldhulpverlener doet daarbij namens de burger aan schuldeisers een saneringsvoorstel.

BRONTweede Kamer
25 apr 2024
Tegemoetkomingsbeleid MSNP

Kamerbrief met een update over het tegemoetkomingsbeleid minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP)

BRONTweede Kamer
18 apr 2024
Stand van zaken UBO-registers 2024

Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in een prejudiciële vraag over het Luxemburgse UBO-register werd dat register gesloten voor informatieuitvragen van onder andere Wwft-instellingen. In deze brief wordt de kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het gebied van de UBO-registers en het opnieuw aansluiten van Wwft-instellingen, waaronder banken, notarissen en later ook de overige meldingsplichtige instellingen.

BRONTweede Kamer
18 apr 2024
Ethisch verantwoord omgaan met data voor analytics

De adviescommissie Analytics is gevraagd te adviseren over de methodiek vroegsignalering en de vraag of proactief contact opgenomen mag worden met burgers op basis van data om burgers te ontzorgen.

BRONTweede Kamer
18 apr 2024
Verhoging minimumloon verworpen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 16 april het wetsvoorstel verworpen dat het wettelijk minimumloon wilde verhogen.

BRONEerste Kamer
18 apr 2024
Verbetering doorstroom van gemeentelijke schuldhulpverlening naar WSNP

Brief van 3 juli 2023 (gepubliceerd 15 april 2024) van de commissie insolventierecht inzake de wenselijkheid van evaluatie van de Wet van 10 februari 2023 tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

BRONTweede Kamer
18 apr 2024
Afsluitingen drinkwater wegens wanbetaling en minderjarige kinderen

Antwoord op vragen van de leden Synhaeve, Mohandis, Van Kent, Ceder en Koekkoek over de uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat en twee drinkwaterbedrijven onrechtmatig  handelen door niet al het redelijkerwijs mogelijke te doen om te voorkomen dat minderjarige kinderen in een situatie terechtkomen waarin zij niet voldoende toegang hebben tot drinkwater.

BRONTweede Kamer
18 apr 2024
Conceptverslag commissiedebat Juridische beroepen

Onder meer is gesproken over het doorschuiven en doorberekenen van kosten, bijvoorbeeld van de kosten van het tuchtrecht notariaat, gerechtsdeurwaarders en de advocatuur.

BRONTweede Kamer
18 apr 2024
National Risk Assessment Witwassen 2023

WODC-rapport van april 2024

BRONOfficiële bekendmakingen
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen