Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
13 sep 2023
Toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet

Convocatie inbreng schriftelijk overleg over reactie op verzoek commissie inzake toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet op 26 september 2023.

BRONtweedekamer.nl
05 sep 2023
Reactie KBvG op de internetconsultatie Wet handhaving sociale zekerheid

Wat de KBvG opvalt in dit voorstel is dat ondanks het met het voorstel beoogde vertrouwen in de burger, alsmede het voornemen om, in evenredigheid, op de persoonlijke situatie van de burger toegesneden maatwerk te leveren, geen voorstellen worden gedaan om ook de beslagvrije voet verplicht toe te passen bij het aanwenden van handhavingsinstrumenten.

BRONkbvg.nl
05 sep 2023
KBvG-overzicht wetgevingsontwikkelingen en wetgevingsconsultaties

Up-to-date overzicht van wetgevingsdossiers waarin de KBvG een actieve rol speelt.

BRONkbvg.nl
05 sep 2023
Actieplan Open Overheid 2023-2027

Het Actieplan Open Overheid is een (niet uitputtende) bundeling van inspanningen om tot een open overheid te komen. Het plan bevat zowel bestaande initiatieven als nieuwe acties. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheden, toegang heeft tot en kan profiteren van de mogelijkheden die een open overheid biedt. Het Actieplan Open Overheid is iets anders dan het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding van de Rijksoverheid, dat gericht is op het duurzaam toegankelijk maken van informatie en het verbeteren van de informatiehuishouding in het kader van de Wet open overheid (Woo).

BRONtweedekamer.nl
05 sep 2023
Sanering Belastingschulden

Onderzoeksrapport Sanering Belastingschulden behandeld door Landelijk Incasso Centrum in de periode 1 januari 2012 tot 1 juni 2021.

BRONtweedekamer.nl
05 sep 2023
Betalingsregeling coronabelastingschulden augustus 2023

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen.

BRONtweedekamer.nl
05 sep 2023
Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2022 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

Geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie Binnenlandse Zaken van 14 september 2023.

BRONtweedekamer.nl
05 sep 2023
Beleidsreactie WODC-rapport rechtsbijstandsverlening in kinderopvangtoeslagzaken

Reactie op voornoemd rapport door de demissionair minister voor Rechtsbescherming.

BRONtweedekamer.nl
30 aug 2023
Kwartaalrapportage JenV tweede kwartaal 2023

Overzicht van lopende voorstellen op diverse rechtsgebieden.

BRONtweedekamer.nl
30 aug 2023
Rapport Strafrechtelijk Beslag

‘Het strafrechtelijk beslag op Bonaire, Sint Eustatius en Saba onder de loep’ Onderzoek naar de actuele stand van zaken en naar de opvolging van de
aanbevelingen uit het rapport ‘Strafrechtelijk beslag op de BES-eilanden’ (2015). Publicatie van de Raad voor de rechtshandhaving van Juni 2023

BRONraadrechtshandhaving.com
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen