Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
20 mrt 2024
EU-Confiscatierichtlijn en conceptwetsvoorstel confiscatie criminele goederen

Bij brief van 20 november 2020 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Kamer bericht over een procedure inzake non conviction based confiscation. In deze procedure werd voorzien door het Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen (hierna: CCG). Middels deze brief informeert de minister de Kamer over het waarom van het besluit dat het (huidige) wetsvoorstel CCG niet bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

BRONtweedekamer.nl
13 mrt 2024
Planning J&V 2024

Overzicht planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de resterende tijd van het jaar 2024

BRONtweedekamer.nl
13 mrt 2024
Vroegsignalering van schulden

Vragen van kamerleden naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman getiteld ‘Hoe eerder, hoe beter. Vroegsignalering van schulden door gemeenten’

BRONtweedekamer.nl
06 mrt 2024
Advies RvS Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Advies en nader rapport inzake het ontwerpbesluit Besluit kwaliteit incassodienstverlening.

BRONStaatscourant 2024, 5616
06 mrt 2024
Besluit kwaliteit incassodienstverlening

In het besluit worden de volgende drie onderwerpen nader ingevuld. Het betreft de kwaliteitseisen uit artikel 13, eerste tot en met het vijfde lid, de hoogte van de tarieven als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet
en de cumulatieregeling voor incassokosten bij termijnbetalingen. 

BRONStaatsblad 2024, 44
06 mrt 2024
Voorhang Ontwerpbesluit grondslag verplicht elektronisch procederen in civiele zaken

D voorhangprocedure (artikel 33, vijfde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

BRONtweedekamer.nl
29 feb 2024
Kroniek Burgerlijk Procesrecht 2023

Deze kroniek beoogt in een notendop een overzicht te geven van de ‘highlights’ op het gebied van het burgerlijk proces­recht in 2023. Bijzondere aspecten van het procederen in cassatie zijn buiten beschouwing gelaten.

BRONadvocatenblad.nl
29 feb 2024
Motie bemoeilijking afsluiting drinkwaterbedrijven

Motie van het lid Synhaeve (D66) over het moeilijker maken om huishoudens af te sluiten van water door de voorwaarden daarvoor aan te scherpen.

BRONtweedekamer.nl
29 feb 2024
Armoede- en schuldenbeleid

Verslag tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid dd. 28 februari 2024.

BRONtweedekamer.nl
28 feb 2024
Analyse totstandkoming en uitvoering van dertig jaar sociale zekerheid.

Tussen Ambitie en Uitvoering. Een contextanalyse van de dynamiek tussen media, politiek en beleid bij de totstandkoming en uitvoering van dertig jaar sociale zekerheid. Een onderzoek van de VU Amsterdam, met op pagina 139 van het rapport aandacht voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen