Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
03 nov 2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:5156

Gelegde beslagen worden opgeheven. Gedaagde partij heeft niets meer van de eisende partij te vorderen, maar weigert de beslagen op te heffen.

BRONde Rechtspraak.nl
03 nov 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:3157

Verzoek vaststelling beslagvrije voet ex artikel 475e (oud) Rv. Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden, waardoor onder meer artikel 475e Rv is gewijzigd. Artikel XXII van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet bevat overgangsrecht voor het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Aangezien in deze zaak de deurwaarder in september 2018 beslag heeft gelegd is voor de beoordeling van deze zaak artikel 475e (oud) Rv van toepassing. Krachtens artikel 475e (oud) Rv geldt voor vorderingen van een schuldenaar die niet in Nederland woont of vast verblijft geen beslagvrije voet, tenzij de schuldenaar aantoont dat hij buiten deze vorderingen onvoldoende middelen van bestaan heeft. Verzoekster heeft ook in hoger beroep niet aangetoond dat zij buiten haar AOW-uitkering onvoldoende middelen van bestaan heeft. Verzoekster heeft onvoldoende inzicht gegeven in haar financiële situatie.

BRONde Rechtspraak.nl
03 nov 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:10343

Kort geding, executiegeschil, beslag roerende zaken. Zaken van derden? Valse facturen, 21 Rv. Beslagverbod art. 447 lid 1 sub a Rv, misbruik van recht. Beslagen deels opgeheven, executie tijdelijk verboden.

BRONde Rechtspraak.nl
03 nov 2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:1967

Beslag op zeeschepen; hof handhaaft beslag.

BRONde Rechtspraak.nl
03 nov 2021
ECLI:NL:GHARL:2021:10094

Kort geding. Gevolgen door LBIO gelegd beslag. Vorderingen alimentatieplichtige terecht afgewezen.

BRONde Rechtspraak.nl
27 okt 2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:3917

De verhuurder vordert betaling van de huurachterstand en ontbinding en ontruiming vanwege deze achterstand. Gedaagde heeft aangevoerd dat hij is opgelicht en daardoor veel geld is verloren. De kantonrechter geeft gedaagde, gelet op zijn leeftijd, nog drie maanden de tijd om de huurachterstand in te lopen. Als hij dat niet doet zal de huurovereenkomst worden ontbonden en zal gedaagde de woning moeten ontruimen.

BRONde Rechtspraak.nl
27 okt 2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:3966

Bewindvoerder wordt veroordeeld tot het betalen van het achterstallige factuurbedrag. De betalingsregeling werd overeengekomen onder verband van vonnis en er is geen sprake van rauwelijks dagvaarden.

BRONde Rechtspraak.nl
27 okt 2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:9180

Huur woonruimte. Ontruiming toegewezen. Tekortschieten huurder omdat hij zijn hoofdverblijf niet in de woning heeft en niet wil meewerken aan onderhoudswerkzaamheden door de verhuurder.

BRONde Rechtspraak.nl
27 okt 2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:4953

Nakoming arrest gerechtshof. Dwangsommen verbeurd? Afwikkeling dienstverband.

BRONde Rechtspraak.nl
27 okt 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:10219

Executiegeschil, waarin schorsing van de ten uitvoerlegging van een ontruimingsvonnis wordt gevorderd, wordt afgewezen. Belangenafweging valt uit in het voordeel van gedaagde.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen