Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
24 nov 2021
ECLI:NL:PHR:2021:1020

Procesrecht; leidt niet tijdige naleving van het betekeningsvereiste zoals bedoeld in art. 816 lid 1 Rv tot niet-ontvankelijkheid?

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:8534

Executiegeschil verstekvonnis ontruiming

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:9971

Betaling restant vordering energieleverancier deels toewijsbaar want voorschotten gedeeltelijke niet betaald; opzeggingsvergoeding niet toewijsbaar want het staat niet vast dat afnemer heeft opgezegd.

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:5652

Ontruiming tankstation vanwege toerekenbare tekortkoming bestaande uit langdurige huurachterstand en het in strijd met de bepaling in de huurovereenkomst al geruime tijd niet exploiteren van de het tankstation. Geen aanleiding bestaat er om te veroordelen tot het verwijderen van de tanks. Voor de huurachterstand op zich ontbreekt het spoedeisend belang.

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:11217

Vraag of met tenuitvoerlegging van verstekvonnis bevrijdend is betaald. Artikel 3:297 BW. Eiseres mocht aannemen dat deurwaarder bevoegd was de afgedwongen betalingen te ontvangen. Dus bevrijdend betaald en geen tekortkoming (meer).

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2021
ECLI:NL:GHSHE:2021:3414

Volg op ECLI:NL:RBLIM:2020:2532, GHSHE:2020:1993 en GHSHE:2021:771. In kort geding gevorderd verbod tot (verdere) executie van een in de bodemzaak wegens huurachterstand gewezen ontbindings- en ontruimingsvonnis. Schending van art. 21 Rv (ten overvloede).

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:8534

Spoedeisend belang? Art.585 Rv. Lijfsdwang.

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:11115

Kort geding. Geschil executie dwangsommen. Gelet op doel en strekking veroordeling is niet aannemelijk dat bodemrechter tot oordeel komt dat dwangsommen zijn verbeurd. Opheffing executoriale beslagen en veroordeling staking executie dwangsommen.

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2021
ECLI:NL:GHSHE:2021:3359

Incident tot schorsing tenuitvoerlegging vonnis in kort geding m.b.t. opheffing bewijsbeslag en daaraan verbonden verbeuring dwangsommen. Verweer dat eiseres in incident heeft nagelaten op duidelijk kenbare wijze in de kop van haar processtuk te vermelden dat zij een incident heeft ingesteld, kan niet leiden tot afwijzing vordering. Verweerster is hierdoor niet in procesbelangen geschaad. Eiseres mag zich bij akte uitlaten over vraag welk belang zij nog heeft bij incidentele vordering, nu zij bij later vonnis in kort geding alsnog verlof heeft verkregen voor leggen van bewijsbeslag.

BRONde Rechtspraak.nl
24 nov 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:3219

Klacht tegen meerdere (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders. Ministerieplicht. Gerechtsdeurwaarders hebben marginaal getoetst of verstrekte titel voldoende grond bood voor het bevel tot betaling en beslaglegging. Geen aanleiding tot het verrichten van nader onderzoek. Verder hebben gerechtsdeurwaarders op basis van de omstandigheden niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door meerdere beslagen te leggen. Klacht ongegrond.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen