Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
31 mrt 2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:2360

Opheffen executoriaal derdenbeslag onder de Belastingdienst, last onder dwangsom, invorderingsbesluiten en aanmaningen, geen verjaring, opheffen executoriaal beslag op woning: eiseres niet-ontvankelijk want deelgenoten geen procespartij. Eiseres is samen met haar twee broers eigenaar van een woning. In het kader van uitgevaardigde last onder dwangsom heeft de gemeente zowel executoriaal (derden)beslag gelegd op de woning als onder de Belastingdienst ten laste van eiseres. Nu haar twee broers geen procespartij zijn, kan de voorzieningenrechter eiseres niet ontvangen in haar vordering tot opheffen van het beslag op de woning. Het derdenbeslag onder de Belastingdienst wordt niet opgeheven omdat niet is gebleken dat de invorderingsbevoegdheid van de gemeente is verjaard. Volgt afwijzing van de vordering.

BRONrechtspraak.nl
23 mrt 2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:1097

Eiseres vordert medewerking verkoop woning. Toegewezen.

BRONde Rechtspraak.nl
23 mrt 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:1130

Een huiseigenaar hoeft niets meer aan zijn slaapkamerramen te doen.

BRONde Rechtspraak.nl
23 mrt 2021
ECLI:NL:RBROT:2019:10899

Kort geding, opheffen beslag, beslissing deelvonnis, schorsing executoriaal beslag roerende zaken en executoriale verkoop onder voorwaarde dat een bodemprocedure binnen vier weken wordt opgestart.

BRONde Rechtspraak.nl
23 mrt 2021
ECLI:NL:RBROT:2018:11466

Kort geding, executiegeschil, vrijwillige verschijning, welke maatstaf is van toepassing? Toetsen aan art. 351 Rv of aan art. 438 lid 2 Rv? Art, 438 lid 2 Rv is van toepassing, toetsen aan Ritzen/Hoekstra-maatstaf.

BRONde Rechtspraak.nl
23 mrt 2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:431

WSNP. Toepassing hardheidsclausule.

BRONde Rechtspraak.nl
23 mrt 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:950

Internationale zaak over onrechtmatige publicaties op een Russische website. Verstek verleen, Nederlandse rechter is bevoegd en Nederlands recht van toepassing. Vorderingen toegewezen.

BRONde Rechtspraak.nl
23 mrt 2021
ECLI:NL:RBROT:2018:11465

Kort geding, ontruiming, begeleidingsovereenkomst en bruikleenovereenkomst. Gemengde overeenkomst in de zin van art. 6:215 BW. Begeleidingselement overheerst, waardoor huurbeschermingsbepalingen buiten toepassing blijven.

BRONde Rechtspraak.nl
23 mrt 2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:1211

Partijen hebben een overeenkomst van opdracht gesloten. De overeenkomst is met wederzijds goedvinden vroegtijdig beëindigd. Het geschil gaat in de kern over de vraag of opdrachtnemer recht heeft op een ‘naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon’ (artikel 7:411 lid 1 BW). De kantonrechter beantwoordt die vraag bevestigend en stelt per onderdeel van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever gestuurde factuur vast welk gedeelte hiervan voldaan moet worden.

BRONde Rechtspraak.nl
23 mrt 2021
ECLI:NL:RBGEL:2020:7134

executiegeschil. ontruiming gehuurde. noodtoestand. Covid-19. Minderjarige kleinkinderen

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen