Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
04 jan 2023
ECLI:NL:RBROT:2022:11474

Kort geding. Vorderingen tot opheffing conservatoire en doorhaling executoriale beslagen worden ten aanzien van 1 pand grotendeels toegewezen op grond van een toets van de belangen van partijen. Verbod om opnieuw conservatoir beslag te leggen op dit pand.

BRONRechtspraak
04 jan 2023
ECLI:NL:RBZWB:2022:8080

Ontruiming krakers. Deels verstek. Toewijzing.

BRONRechtspraak
03 jan 2023
ECLI:NL:RBZWB:2022:7997

Advocaat vordert betaling van zijn diensten en onkosten. Er is niet gebleken van fouten bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

BRONRechtspraak
03 jan 2023
ECLI:NL:RBOBR:2022:5619

Eiser heeft gedaagde kleding geleverd en daarvoor facturen gestuurd van in totaal € 18.774,41. Gedaagde heeft echter slechts € 3.850,00 voldaan. Ondanks meerdere betalingsverzoeken via WhatsApp en een aangetekende sommatiebrief heeft gedaagde het restant van de facturen onbetaald gelaten. Aangezien de betalingstermijn van de facturen van 60 dagen inmiddels is verstreken en gedaagde door eiser is gesommeerd tot betaling, maakt eiser aanspraak op de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten + beslagkosten. Discussie over de beslagkosten. Op grond van artikel 442 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is een gerechtsdeurwaarder bevoegd om globaal beslag te leggen en een nauwkeurige omschrijving later op kantoor te maken.

BRONRechtspraak
03 jan 2023
ECLI:NL:GHSHE:2022:4164

De Faillissementswet kent een gesloten stelsel van rechtsmiddelen in de artikelen 8-12 / de schuldenaar is in hoger beroep gekomen van een vonnis waarin het verzet van de schuldenaar tegen de faillietverklaring gegrond is verklaard / voor die situatie kent de Faillissementswet niet de mogelijkheid van hoger beroep / rechtsmiddelenverbod / om appellante te kunnen ontvangen in haar hoger beroep dient zij een doorbrekingsgrond te stellen in het beroepschrift / een beroepschrift moet voldoen aan de vereisten zoals vermeld in artikel 359 jo. 278 Rv / niet-ontvankelijk / ten overvloede: ook geen sprake van doorbreking van het rechtsmiddelenverbod / geen schending van hoor en wederhoor.

BRONRechtspraak
20 dec 2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:7625

Betreft een gemengde overeenkomst, een combinatie van een zorg-/begeleidingsovereenkomst en een huurovereenkomst. Het zorgelement overheerst, de dwingendrechtelijke bepalingen van het huurrecht zijn niet van toepassing.

BRONRechtspraak
20 dec 2022
ECLI:NL:RBDHA:2022:12736

Executiegeschil. Vordering van FKP tot schorsing executie van merken- en auteursrechten m.b.t. Russische wodka in afwachting van cassatieberoep in eerder executiegeschil. De voorzieningenrechter wijst de vordering af, geen ander oordeel dan het hof.

BRONRechtspraak
20 dec 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:11061

Kort geding. Geschil tussen ex-echtgenoten. Executoriale beslagen opgeheven, omdat de vrouw niet over een executoriale titel beschikt. In de beschikking is enkel de wijze van verdeling van de huwelijksgemeenschap gelast.

BRONRechtspraak
20 dec 2022
ECLI:NL:RBMNE:2022:5371

Huur woning, overlast, kort geding, ontruiming.

BRONRechtspraak
20 dec 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:11060

Kort geding. Dwangsomgeschil. Executoriaal beslag wordt niet opgeheven, omdat eiseres niet aan de hoofdveroordeling heeft voldaan.

BRONRechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen