Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
13 Oct 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:8890

Minnelijke schuldregelingsovereenkomst door schuldenaar juist nagekomen? Toezichthoudende taak gemeente. Schuldeiser vordert ontbinding en vernietiging wegens dwaling/bedrog door schuldenaar. Gebod aan schuldeiser om executie te staken.

BRONde Rechtspraak
13 Oct 2020
ECLI:NL:GHARL:2020:8086

Huurzaak. Vordering tot beëindiging huurachterstand woonruimte o.m. gegrond op verwaarlozing van de tuin en het niet behoorlijk kennis geven van gebreken. Een en ander zal ter plaatse worden bekeken.

BRONde Rechtspraak
13 Oct 2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:4942

Betaling huur via bank. Artikel 6:114 lid 2 BW. Huur is voldaan op tijdstip dat de huursom is ontvangen op de rekening van de verhuurder.

BRONde Rechtspraak
13 Oct 2020
ECLI:NL:GHDHA:2020:1919

Openbare betekening, terwijl gedaagde stond ingeschreven in GBA. Onvoldoende onderzoeksinspanning. Verstek verleend in eerste aanleg ondanks gebrek dat nietigheid dagvaarding meebrengt. Verjaring niet gestuit. Eindarrest.

BRONde Rechtspraak
13 Oct 2020
ECLI:NL:GHDHA:2020:1914

Verjaring; stuiting. Betekening door deurwaarder aan geheim adres tijdens detentie. Schriftelijke verklaring; ontvangstleer. Dwingend bewijs. Passeren aanbod tot tegenbewijslevering in hoger beroep.

BRONde Rechtspraak
06 Oct 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:4173

Beëindiging Wsnp zonder schone lei. Volgens een vonnis van de rechtbank staat vast dat schuldenaar zijn huurwoning heeft onderverhuurd terwijl hij in de Wsnp zat. Schuldeisers trachten te benadelen en de bewindvoerder niet geïnformeerd over de onderhuur. Ook andere informatie niet aan de bewindvoerder doorgegeven en daarmee niet voldaan aan de informatieplicht. Bovendien is als gevolg van het vonnis inzake de huurovereenkomst een nieuwe schuld ontstaan.

BRONde Rechtspraak
06 Oct 2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:7245

Kort geding, executiegeschil, geen misbruik van bevoegdheid bank om tot executie over te gaan.

BRONde Rechtspraak
06 Oct 2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:4793

De Rabobank handelde volgens de rechtbank niet onzorgvuldig toen zij het krediet beëindigde van een vennootschap, die daarna failliet ging.

BRONde Rechtspraak
06 Oct 2020
ECLI:NL:GHDHA:2020:1876

Verzet tegen verstekvonnis niet tijdig ingesteld. Geen beroep op art. 6 EVRM mogelijk. Koopgarantwoning. Erfpachter heeft de stelling van woningcorporatie dat hij niet voldoet aan zijn zelfbewoningsplicht onvoldoende gemotiveerd betwist.

BRONde Rechtspraak
06 Oct 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:4131

Ontruiming toegewezen. Laatste-kans-overeenkomst. Aannemelijk geworden dat huurder opnieuw overlast veroorzaakt, bestaande uit o.a. geluid- en stankoverlast, agressief/intimiderend gedrag en het aan en afvoer van spullen (ook ’s avonds) naar het gehuurde. Het gehuurde wordt vooral als opslagruimte gebruikt en is niet bewoonbaar.

BRONde Rechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen