Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
18 jan 2023
ECLI:NL:RBROT:2023:95

Kort geding. Vordering tot opheffen beslag afgewezen. Door beslaglegger ingeroepen recht niet summierlijk ondeugdelijk. Geen strijd met artikel 21 Rv. Belangenafweging.

BRONRechtspraak
17 jan 2023
ECLI:NL:RBAMS:2022:7888

Ontruiming woning in kort geding. Zorg- en dienstverleningsovereenkomst. HVO-Querido. Ernstige en langdurige overlast. Opzegging onderhuurovereenkomst. drie maal gewaarschuwd.

BRONRechtspraak
17 jan 2023
ECLI:NL:GHDHA:2022:2708

Art. 28 Brussel I-bis Verordening; art. 54 lid 2 Rv. Openbare betekening. Hof stelt appellant in de gelegenheid om met stukken te onderbouwen welke stappen te goeder trouw zijn gezet om de niet verschenen verweerder te vinden.

BRONRechtspraak
17 jan 2023
ECLI:NL:RBZWB:2022:8167

Artikel 477a Rv: verklaringsprocedure bij executoriaal derdenbeslag.

BRONRechtspraak
17 jan 2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:54

Woningontruiming op grond van artikel 287b eerste lid Fw afgewezen: belang huurder weegt zwaarder wegens gestart schuldhulpverleningstraject.

BRONRechtspraak
11 jan 2023
ECLI:NL:RBAMS:2022:7784

KG executoriaal beslag ten laste van de Staat der Nederlanden, gelegd onder Staatsloterij BV opgeheven omdat advocaat niet op basis van een cessie een executoriale titel ten laste van de Staat heeft.

BRONRechtspraak
11 jan 2023
ECLI:NL:RBZWB:2022:7855

Huur van woon- en bedrijfsruimte. Gebreken door lekkage. Partijen zijn in huurovereenkomst overeengekomen dat verhuurder niet aansprakelijk is voor schade door gebreken. Kantonrechter oordeelt dat in dit geval, gelet op de omstandigheden zoals het tijdig melden en niet-reageren door verhuurder, het op grond van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat verhuurder dan een beroep op de bewuste bepaling doet. Huurprijsvermindering van 20%. Ontbinding en ontruiming.

BRONRechtspraak
11 jan 2023
ECLI:NL:RBROT:2022:11577

Ontruiming i.v.m. huurachterstand.

BRONRechtspraak
11 jan 2023
ECLI:NL:RBROT:2022:11575

Executiegeschil tegenhouden verkoop auto afgewezen.

BRONRechtspraak
10 jan 2023
ECLI:NL:RBROT:2022:8404

Huurachterstand in conventie toegewezen. Vorderingen in reconventie tot (immateriële) schadevergoeding afgewezen. Salaris gemachtigde in proceskostenveroordeling in reconventie op lager bedrag omdat huurder in persoon procedeert.

BRONRechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen