Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
21 Oct 2020
ECLI:NL:GHDHA:2020:1964

Opheffing scheepsbeslag gelegd voor onbetaald gelaten bunkerleveranties aan tijdbevrachter. Vordering verhaalbaar op schip? Rechtskeuze in algemene voorwaarden bunkerleverancier leidt niet tot toepasselijkheid van Amerikaans recht op betalingsvordering.

BRONrechtspraak.nl
20 Oct 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:9308

Kantonrechter verklaart de beslagvrije voet van toepassing op de huurtoeslag. Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt de huurtoeslag niet mee genomen nu deze niet daadwerkelijk wordt ontvangen.

BRONde Rechtspraak
20 Oct 2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:8342

Verzoek conservatoir beslag onroerende zaak afgewezen. De vrees voor verduistering en in het verlengde daarvan de noodzaak om het verhaal voor de gestelde vordering door middel van een conservatoir beslag te verzekeren, is onvoldoende onderbouwd.

BRONde Rechtspraak
20 Oct 2020
ECLI:NL:GHARL:2020:8325

Burengeschil over een conifeer op de erfgrens. In eerste aanleg heeft de kantonrechter de eigenaar veroordeeld om de conifeer te verwijderen. Hangende het hoger beroep vraagt de eigenaar opschorting van de veroordeling, onder meer omdat de buren inmiddels verhuisd zijn en daarom geen belang meer hebben bij het verwijderen van de conifeer. Het hof wijst dit argument van de hand. Het is voldoende aannemelijk geworden dat de nieuwe buren de conifeer ook hinderlijk vinden, maar dat zij niks met de ruzie te maken willen hebben en ervan uitgaan dat de oude buren de kwestie afwikkelen.

BRONde Rechtspraak
20 Oct 2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2645

Klacht tegen gerechtsdeurwaarderskantoor. Wie is verantwoordelijke gerechtsdeurwaarder? Leidt achterlating exploot in gesloten envelop ex art. 47 Rv tot conclusie dat debiteur niet meer woonachtig is op dat adres? Moeten gerechtsdeurwaarders overleggen met opdrachtgever over hoogte ontvangen gelden en de terugbetaling daarvan aan debiteur? Exploten mochten worden uitgebracht op het in de BRP geregistreerde adres van debiteur. Op grond van ongeclausuleerde opdracht was er geen verplichting voor gerechtsdeurwaarders om opdrachtgever telkens te informeren. Alle klachtonderdelen ongegrond.

BRONde Rechtspraak
20 Oct 2020
ECLI:NL:GHDHA:2020:1973

Ontruiming van huurwoning na buitengerechtelijke ontbinding wegens burgemeesterssluiting.

BRONde Rechtspraak
20 Oct 2020
ECLI:NL:RBOVE:2020:3384

Verzoek om een bevelschrift voor ontruimingskosten van een huurwoning en overige nakosten. De kantonrechter begroot de ontruimingskosten zelf, omdat de factuur van verzoeker onvoldoende basis biedt. De overige nakosten worden afgewezen, omdat verzoeker een bevelschrift voor die nakosten moet vragen aan de bevoegde rechter(s).

BRONde Rechtspraak
20 Oct 2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:8285

Mondeling vonnis in deurwaarders renvooi procedure 438 lid 4 Rv. Vraag wie de oudste executoriale beslaglegger is. Voorzieningenrechter sluit aan bij eerdere jurisprudentie dat een executoriale titel tot ontruiming nog geen executoriale titel voor de ontruimingskosten oplevert. Daarvoor biedt artikel 237 lid 4 Rv een aparte voorziening. Dat betekent in deze zaak dat de gemeente Den Helder als tweede executoriale beslaglegger op de kunstcollectie van [S] (8.000 stuks) moet worden beschouwd en dat de eerdere executoriale beslaglegger het initiatief tot de executoriale verkoop heeft. De gemeente Den Helder moet daarom de voorgenomen executieveiling staken. Partijen zullen ingevolge artikel 459 Rv in overleg moeten over de (verdere) executie. Daarbij heeft de kunstenaar volgens artikel 470 Rv het recht om te bepalen welke voorwerpen als eerst dienen te worden geveild.

BRONde Rechtspraak
13 Oct 2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2600

Huur bedrijfsruimte. Kort geding. Is aan de huurovereenkomst voldaan ten aanzien van het overeengekomen gebruik? Het hof oordeelt dat dat niet het geval is. Bekrachtiging van het vonnis waarbij de ontruiming is toegewezen.

BRONde Rechtspraak
13 Oct 2020
ECLI:NL:GHARL:2020:8085

OpMaat-hypotheek Rabobank. Overkreditering? Hof verwerpt stelling dat de bank in 2004 een te hoge hypothecaire lening aan lener (advocaat) heeft verstrekt en niet had mogen uitgaan voor door hemzelf opgegeven inschatting van het inkomen uit de advocatenpraktijk. Bank moet meer uitleg geven over de afkoopwaarde van de van de kapitaalverzekering in de OpMaat hypotheek, onder verwijzing naar ECLI:NL:RBGEL:2020:3039.

BRONde Rechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen