Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
12 jan 2022
ECLI:NL:RBNNE:2021:5462

Niet-ontvankelijkheid. Onjuiste partij gedagvaard. Betekening dagvaarding onbekende erfgenamen.

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:GHDHA:2021:2553

Hoarding.Tijdelijke en gedeeltelijke ontruiming gehuurde wegens niet-nakoming door huurder van verplichting om dringende werkzaamheden toe te staan (7:220 BW). Afwijzing ontbinding ogv bz omstandigheden, waaronder leeftijd huurder en duur huurovk.

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:GHDHA:2021:2579

Kort geding tot ontruiming woonruimte. Heeft huurster afstand gedaan van huurbescherming?

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:PHR:2021:1148

Zorgverzekeringsrecht. Executiegeschil. Afwijzing machtigingsaanvragen medisch specialistische revalidatiezorg; dwangsommen verbeurd? (Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10906).

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:OGEAA:2021:618

Executiegeschil. Verbod op executie dwangsom afgewezen, omdat gedaagde niet heeft voldaan aan veroordeling. Opheffing, opschorting of matiging eveneens afgewezen omdat geen sprake is van onmogelijkheid, artikel 611d Rv.

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:RBGEL:2021:6785

Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Erkenning beroepsfout voor niet tijdig instellen van verzet. Beroepsfout aangenomen voor het advies om geen verweer te voeren in hoger beroep zonder cliënt te informeren over alle daaraan verbonden risico’s.

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:RBMNE:2021:5989

Kort geding; executiegeschil, toepassing van de criterium na HR 20-12-2019.

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:GHDHA:2021:2558

Overeenkomst tot het verrichten van incassowerkzaamheden. Welke prijsafspraken zijn gemaakt?

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:GHAMS:2021:3984

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Marginale toets titel. Strafmaatverweer. (Ernstige) fout in individueel dossier niet voldoende voor schorsing. Het hof vernietigt de beslissing van de kamer waar het betreft de opgelegde maatregel en legt een berisping op.

BRONde Rechtspraak.nl
12 jan 2022
ECLI:NL:RBLIM:2021:9966

Verzoek tot verkoop aandelen ex artikel 474g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen