Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Hier vindt u onze position papers.

Als KBvG zetten wij ons in voor oplossingen die de hele invorderings- en schuldenketen ten goede komen. En ja: dat is ook in het belang van de gerechtsdeurwaarder. Die heeft immers als geen ander te maken met alle spelers in het schuldendomein.

Met onze position papers willen we aandacht vragen voor belangrijke knelpunten en de concrete oplossingen die we daarbij voor ons zien.

Wij gaan graag in gesprek met ketenpartners, politiek en andere betrokkenen om onze voorstellen nog steviger te onderbouwen en waar nodig aan te passen of aan te scherpen. Zo zorgen we er samen voor dat we vanuit alle verschillende perspectieven en gedeelde analyses komen tot concrete oplossingen, die ook weer perspectief geven aan alle betrokkenen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen