Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Dieren zijn geen zaken, maar voor de wet worden zij wel op dezelfde manier als roerende zaken behandeld. Dat betekent dat er ook beslag op kan worden gelegd. Maar is dat wenselijk?

Roerende zaken

Het beslagrecht is ernstig verouderd en stamt al uit 1838. Daardoor kan er nu bijvoorbeeld wel beslag worden gelegd op de koelkast, maar niet op de inhoud. Maar ook beslag op een laptop of computer is mogelijk, terwijl iemand die misschien wel nodig heeft voor zijn werk of om werk te zoeken. Dat is niet meer van deze tijd en daarom pleit de KBvG voor vernieuwing van de wetgeving. Daartoe deed zij een advies aan de wetgeving in 2015.       

Lees het volledige standpunt:
•    Wetsvoorstel Modernisering beslagverbod roerende zaken (13 maart 2015)

Huisdieren

De KBvG is van mening dat beslag op gezelschapsdieren in beginsel achterwege moet blijven. De reden hiervoor is de intrinsieke waarde van het dier en de immateriële en affectieve waarde die huisdieren voor de schuldenaar vertegenwoordigen. Slechts in uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van bovenmatigheid, heeft de KBvG daarover een andere mening. Bij ‘bovenmatigheid’ kan worden gedacht aan een wedstrijdpaard dat een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt. De gerechtsdeurwaarder moet immers niet alleen de belangen van de schuldenaar, maar ook die van de schuldeiser in overweging nemen.   

Lees het volledige standpunt:
•    KBvG aan gemeente Den Haag inzake beslag huisdieren (augustus 2019)

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen