Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Sinds de inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet is er discussie gevoerd over de vraag of alle exploten ambtshandelingen zijn. Het antwoord op die vraag bepaalt namelijk welke bevoegdheden een gerechtsdeurwaarder heeft.

Wanneer er sprake is van een exploot zoals bedoeld in de wet, dan betekent dit dat de gerechtsdeurwaarder ministerieplicht heeft en de Basisregistratie Personen (BRP) mag raadplegen. Volgens de ministerieplicht is een gerechtsdeurwaarder die de opdracht krijgt om een ambtshandeling te verrichten, in beginsel verplicht om aan die opdracht te voldoen. Uit de BRP verkrijgt de gerechtsdeurwaarder de adresgegevens van de wederpartij, zodat het exploot op het juiste adres kan worden betekend.

Een groot aantal exploten is in de wet geregeld, zoals de dagvaarding, verschillende beslagen en de betekening en het bevel van het vonnis. Niet alle exploten zijn expliciet in de wet geregeld, maar daarvoor biedt artikel 3:37 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek de oplossing. Dit artikellid bepaalt dat in die gevallen waarin de wet of een overeenkomst de schriftelijke vorm voorschrijft, in beginsel ook het exploot in aanmerking komt. De KBvG heeft bepleit dat ook die exploten een ambtshandeling zijn en dat dus zowel de ministerieplicht geldt als de bevoegdheid de BRP te raadplegen. Dat standpunt is inmiddels door het Gerechtshof Amsterdam bevestigd.  

Lees hier het volledige standpunt:
•    Elk exploot is een ambtshandeling (februari 2016)

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen