Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Jaarlijks bezoeken Nederlandse gerechtsdeurwaarders meer dan 2 miljoen adressen. Door deze persoonlijke contactmomenten zijn zij bij uitstek in staat om in te schatten of mensen niet kunnen of niet willen betalen.

Schulden vormen een groot probleem in Nederland. Door zijn ambtelijke taken en bijzondere bevoegdheden, kan de gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol spelen in het terugdringen van schuldenproblematiek. Daar heeft hij dan wel de handvatten voor nodig. De KBvG stelt de politiek regelmatig op de hoogte van haar visie op de schuldenproblematiek en op welke wijze die problematiek naar haar mening kan worden teruggedrongen.   

Lees hier de volledige standpunten:
•    KBvG aan vaste Kamercommissie SZW: inbreng AO Armoede en schuldenbeleid (10 oktober 2019)
•    Inbreng Eerste en Tweede Kamer (31 januari 2019)

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen