Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wat heeft een eerlijk proces voor zin als de uitspraak van een rechter wordt genegeerd en niet kan worden afgedwongen? En zijn de ambtelijke bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder om nakoming af te dwingen nog wel van deze tijd?

Het beslag- en executierecht is de gereedschapskist waarmee een gerechtsdeurwaarder de naleving van een uitspraak kan afdwingen. De realiteit is echter dat deze gereedschapskist is verouderd, onnodig kostbaar is en in veel gevallen traag functioneert. Ruim 52% van de vonnissen in Nederland wordt niet gerealiseerd, vermogen wordt buiten zicht gehouden en de armlastige schuldenaar wordt onnodig gekweld.

Het beslag- en executierecht is dus aan vernieuwing en modernisering toe en dat proces is nu gaande. Gerechtsdeurwaarders zijn diegenen die uiteindelijk met de nieuwe gereedschapskist zullen moeten werken en in de afgelopen jaren met de huidige gereedschapskist gewerkt hebben. Zij zijn dan ook bij uitstek de partij die weet welke middelen en aanpassingen er nodig zijn voor een efficiënte en eerlijke tenuitvoerlegging. De KBvG brengt die kennis over aan de politiek.

Lees hier het volledige standpunt:
•    KBvG aan Vaste Kamercommissie Inbreng herziening beslag- en executierecht (3 september 2019)

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen