Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In 2015 publiceerde het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR) een rapport over arbitrage door e-Court. Dit is een alternatieve vorm van rechtspraak waarbij de verweerder door de gerechtsdeurwaarder wordt opgeroepen.

Arbitrage is een wettelijk vorm van alternatieve geschilbeslechting, die is vastgelegd in artikel 1025 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. In oktober 2017 is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek gedaan naar de rechtstatelijke waarborgen van een dergelijke buitengerechtelijke geschiloplossing. De conclusie was dat er geen reden is voor ingrijpende wijziging van het stelsel.

Het LOSR was echter van mening dat de arbitrageprocedures bij e-Court door onvoldoende procedurele waarborgen waren omkleed. Omdat in het rapport ook is ingegaan op het werk van de gerechtsdeurwaarder bij oproepingen in het geval van arbitrage, heeft de KBvG haar visie op relevante onderdelen van het rapport gegeven.

Lees hier het volledige standpunt:
•    Reactie op rapport Sociaal Raadslieden over commerciële rechtspraak (17 januari 2018)

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen