Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
28 apr 2021
Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Wet van 9 april 2021 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

BRONStaatsblad 2021, 194
28 apr 2021
Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid

Een overzicht van de stemmingen over verschillende moties, ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid van 22 april 2021.

BRONHandeling 2020-2021, nr. 59 item 32
28 apr 2021
Het kinderopvangtoeslagschandaal

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het kinderopvangtoeslagschandaal.

BRONtweedekamer.nl
28 apr 2021
Het bericht dat de nieuwe deurwaarderswet schuldenaars in problemen brengt

Schriftelijke vragen van kamerlid Maatoug (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

BRONtweedekamer.nl
28 apr 2021
Verslag schriftelijk overleg inzake toezeggingen naar aanleiding van het notaoverleg fraudeopsporing

Reactie van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane op de vragen en opmerkingen die door de verschillende fracties zijn gesteld over de op 5 februari 2021 toegezonden brief inzake toezeggingen naar aanleiding van het notaoverleg van 1 februari 2021 en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.

BRONtweedekamer.nl
21 apr 2021
Advies RvS inzake de ontwerp-AMvB tot wijziging van het Besluit Verklaring derdenbeslag en Btag

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Verklaring derdenbeslag en het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

BRONStaatscourant 2021, 15037
21 apr 2021
Voorbereiding wetsvoorstel Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten)

BRONtweedekamer.nl
21 apr 2021
Fout in uitvoering 30.000 euro regeling

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane. Binnen de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is bij de data-analyse een fout gemaakt, waardoor een deel van de ouders die binnen de doelgroep van de hersteloperatie bij de Kinderopvangtoeslag vallen mogelijk ten onrechte het bericht hebben gehad dat de zogenaamde lichte toets geen aanwijzing geeft dat zij aanspraak maken op de 30.000 euro, en waarbij een integrale beoordeling nodig is om hierover uitsluitsel te geven.

BRONtweedekamer.nl
14 apr 2021
Antwoord op vragen over het artikel ‘Deurwaarders even niet langs bij gedupeerden toeslagen’

De staatssecretaris van Financiën beantwoord vragen van het kamerlid Lodders (VVD).

BRONtweedekamer.nl
14 apr 2021
Zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris van Financiën.

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen