Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
29 jul 2020
Verzamelwet SZW 2021 (35494)

Commissievergadering op 9 september 2020

BRONtweedekamer.nl
29 jul 2020
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

Commissievergadering op 10 september 2020

BRONtweedekamer.nl
29 jul 2020
Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Hoorzitting op 4 september 2020 en comissievergadering op 10 september 2020

BRONtweedekamer.nl
29 jul 2020
Alternatieven voor het toeslagenstelsel

Op 8 oktober 2020 vindt de hoorzitting plaats naar aanleiding van de Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg (D66): Naar een stelsel zonder toeslagen

BRONtweedekamer.nl
29 jul 2020
Inbreng verslag voorstel Wijzigingswet Woo (Wet open overheid)

De comissievergadering vindt plaats op 20 augustus 2020

BRONtweedekamer.nl
29 jul 2020
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die zoveel mogelijk wordt gevolgd.

BRONvng.nl
29 jul 2020
Advies Raad van State Wet uitbreiding taakstrafverbod

In het eerder gepresenteerde ​advies​ van de Raad van State inzake de Wet uitbreiding taakstrafverbod bij geweld tegen personen met een publieke taak, wordt ook
de deurwaarder als voorbeeld genoemd.

BRONtweedekamer.nl
29 jul 2020
Internetconsultatie wijziging Handelsregisterbesluit 2008

Dit ontwerpbesluit wijzigt de juridische kaders omtrent het handelsregister met het oog op de uitvoering van een register van geldende bestuursverboden, de aanwijzing van instanties, die mogen vragen om voor gegevens, gerangschikt op naam van natuurlijke personen, het afschermen van woonadresgegevens, introductie van het gegeven ‘indicatie arbeidsverhoudingen’, inputfinanciering voor overheidsorganen en de inschrijving van onderdelen van de Staat. Het ontwerp voorziet erin dat het adres van natuurlijke personen kan nog steeds worden ingezien door o.a. a-organen, advocaten, deurwaarders en notarissen.

BRONinternetconsultatie.nl
29 jul 2020
Belastingdienst Aruba (DIMP) te weinig beschikbare deurwaarders voor effectieve invordering

In ​de inbreng​ verslag van een schriftelijk overleg over de besluitvorming Rijksministerraad 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en
Sint Maarten staat dat de Belastingdienst in Aruba (DIMP) te weinig beschikbare deurwaarders heeft om effectief te kunnen invorderen en hierdoor middelen misloopt.

BRONtweedekamer.nl
29 jul 2020
Ont­werp­be­sluit tot wij­zi­ging van het Be­sluit Ver­kla­ring der­den­be­slag en het Be­sluit ta­rie­ven ambts­han­de­lin­gen ge­rechts­deur­waar­ders.

​Het advies​ van de Raad van State over het Ont​werp​be​sluit tot wij​zi​ging van het Be​sluit Ver​kla​ring der​den​be​slag en het Be​sluit ta​rie​ven ambts​han​de​lin​gen ge​rechts​deur​waar​ders is vastgesteld.

BRONraadvanstate.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen