Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
26 aug 2020
Verzoek schriftelijk overleg inzake BIT-advies implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (24515-558)

Kamerlid Renkema (GroenLinks) heeft een ​verzoek​ voor een schriftelijk overleg ingediend bij de commissie SZW over het advies van Bureau ICT-toetsing implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet. Tijdens de eerstvolgende procedurevergadering van SZW (8 september) wordt hier een beslissing over genomen.

BRONtweedekamer.nl
26 aug 2020
Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft een ​manifest​ voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk naar de Tweede Kamer gestuurd.

BRONtweedekamer.nl
19 aug 2020
Kamervragen SP over toename van dakloosheid door de kostendelersnorm

Kamerlid Jasper van Dijk van de SP heeft kamervragen gesteld over de toename van dakloosheid door de kostendelersnorm.

19 aug 2020
Nibud: Weinig mogelijkheden om inkomensterugval op te vangen

Werkenden die als gevolg van de coronacrisis hun inkomen hebben zien dalen, hebben vaak weinig mogelijkheden om dit op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 2.000 Nederlanders. Het Nibud heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

19 aug 2020
Aanbieding CBS-onderzoek 'Schuldenproblematiek in beeld'

Staatssecretaris Van 't Wout stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Schuldenproblematiek in beeld: Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

12 aug 2020
Maximale kredietrente tijdelijk verlaagd

Op 20 juli jl. is het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in het Staatsblad gepubliceerd. Met dit besluit wordt de maximale kredietvergoeding, die in rekening mag worden gebracht door aanbieders van consumptief krediet, tijdelijk verlaagd in verband met de gevolgen van COVID-19. De opslag op de wettelijke rente (thans 2%) wordt verlaagd van 12% naar 8%. Dat brengt mee dat de maximale kredietvergoeding wordt verlaagd naar 10%. Deze tijdelijke verlaging is ingegaan op 10 augustus 2020. Op 3 juni 2020 reageerde de KBvG op de internetconsultatie.

BRONofficielebekendmakingen.nl
12 aug 2020
Schriftelijke vragen over huisuitzettingen

CDA-Kamerleden Peters en Van Helvert stellen vragen naar aanleiding van het bericht ’emoties lopen hoog op bij huisuitzetting: meerdere politiepatrouilles rukken uit’ .

BRONtweedekamer.nl
12 aug 2020
Kamervragen over uitbetalingen in toeslagenaffaire

De Kamercommissie Financiën stelt naar aanleiding van het bericht op de website van de Belastingdienst “Eerste 100 gedupeerde ouders uitbetaald”​ feitelijke vragen​ aan de staatssecretaris van Financiën. De commissie heeft daarnaast besloten om een algemeen overleg te houden op 20 augustus.

BRONtweedekamer.nl
12 aug 2020
Ontwerpbegrotingen 2021

De vaste Kamercommissie voor Financiën stuurt een ​brief​ naar de overige Kamercommissies over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies.

BRONtweedekamer.nl
05 aug 2020
Alternatieven voor het toeslagenstelsel

Hoorzitting / rondetafelgesprek op 8 oktober 2020

BRONtweedekamer.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen