Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
11 nov 2020
Meer griffierechtcategorieƫn lagere geldvorderingen in burgerlijke zaken

Minister Dekker (Rechtsbescherming) wil de griffierechten meer differentiëren bij relatief lage vorderingen in burgerlijke zaken. De tweede kamer besprak het voorstel op 10 november jl. en stemde unaniem in.

BRONtwitter.com
04 nov 2020
Nieuwe versie van de Beslagsyllabus november 2020 beschikbaar

In de nieuwe syllabus zijn voornamelijk wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Stbld, 177, 2020) en daarnaast een aantal andere wijzigingen i.v.m. regulier onderhoud.

BRONrechtspraak.nl
04 nov 2020
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Intensivering armoede- en schuldenaanpak (Kamerstuk 24515-569)

Verschillende Kamerleden uit de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben vragen en opmerkingen over de brief van de staatssecretaris van SZW van 28 september 2020 inzake Intensivering armoede- en schuldenaanpak. Deze zijn gebundeld in een brief en naar de staatssecretaris gestuurd
 

BRONtweedekamer.nl
04 nov 2020
Beantwoording Kamervragen over doorlopend krediet

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief met de antwoorden op Kamervragen over gedupeerde consumenten door wurgkredieten

BRONrijksoverheid.nl
04 nov 2020
Beantwoording Kamervragen over een tweede betaalpauze door banken

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de beantwoording van Kamervragen over een tweede betaalpauze door banken.

BRONrijksoverheid.nl
04 nov 2020
Beleidsreactie BIT-toets project Digitale Toegankelijkheid

De Raad voor de Rechtspraak heeft een reactie naar de kamer gestuurd op het BIT-advies over het project Digitale Toegankelijkheid. De aanbevelingen worden overgenomen. In de reactie wordt beschreven dat de uitvoering in nauwe samenwerking wordt gedaan met oa. de gerechtsdeurwaarders.

BRONtweedekamer.nl
04 nov 2020
Kamerbrief met advies over amendement op wetsvoorstel wijziging Wet griffierechten burgerlijke zaken (35439)

Minister Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat hij het oordeel over het amendement op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken aan de Kamer overlaat. Het wetsvoorstel houdt verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen.

BRONrijksoverheid.nl
04 nov 2020
Tweede Kamer: dubbel griffierecht bij vorderingen van meer dan 1 milj. euro

De Tweede Kamer heeft dinsdag 3 november jl. ingestemd met een voorstel van SP en GroenLinks om het griffierecht te verdubbelen voor civiele zaken met een vordering van meer dan een miljoen euro. Dat hogere griffierecht geldt overigens alleen bij procedures tussen rechtspersonen.

BRONadvocatenblad.nl
28 okt 2020
Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke coronawet. Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet, inclusief de aanpassingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor drie maanden.

BRONrijksoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen