Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
08 dec 2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:2313

Octrooirecht op zonnepanelen; executiegeschil over vonnis waarbij afgiftebeslag gedeeltelijk is opgeheven; geen belang meer bij hoger beroep.

BRONde Rechtspraak.nl
08 dec 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:11887

Kort geding. Vordering tot opheffing beslag op schip. Toewijzing. Door de beslaglegger ingeroepen recht is summierlijk ondeugdelijk. Beslag is op grond van een maritime lien gelegd ten laste van reder van het schip, terwijl deze geen beslagdebiteur is.

BRONde Rechtspraak.nl
08 dec 2021
ECLI:NL:PHR:2021:1055

Onrechtmatige overheidsdaad. Procesrecht. Driepartijengeding. Opheffing strafvorderlijk beslag op lening teneinde doorhaling hypotheekrecht te bewerkstelligen. Zekerheidsstelling ex art. 118a Sv. Rechtsmiddel tegen medegedaagde? Verschuldigdheid rente en boete na beslag.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2021
ECLI:NL:RBROT:2021:11772

Veroordeling tot betaling van een restantbedrag, buitengerechtelijke incassokosten en rente. Eiseres is niet nodeloos gaan procederen.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:6300

Mondelinge uitspraak. In conventie: Overeenkomst met als kop ‘Intentie overeenkomst’ mbt woning. Uitleg. Geen koopovk volgens art 7.2 BW. In reconventie: afwijzing vordering tot opheffing van conservatoir beslag op woning. Belangenafweging volgens art 705 Rv

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2021
ECLI:NL:GHSHE:2021:3414

In kort geding gevorderd verbod tot (verdere) executie van een in de bodemzaak wegens huurachterstand gewezen ontbindings- en ontruimingsvonnis. Schending van art. 21 Rv (ten overvloede).

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:2867

Vordering ontruiming land in bruikleen toegewezen. Kort Geding.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2021
ECLI:NL:GHARL:2021:10845

Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming gehuurde. Overlast. Tegenbewijs.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:10902

Luchtvaartzaak. Vermoeden dat de inleidende dagvaarding niet juist is betekend. Bewijsopdracht.

BRONde Rechtspraak.nl
01 dec 2021
ECLI:NL:PHR:2021:1064

Kort geding. Executiegeschil. Uitleg van dictum/veroordeling. Valt ‘schuurgedeelte’ onder ‘bedrijfsruimte’ of onder ‘woonruimte’? Heeft het hof de juiste maatstaf gehanteerd bij uitleg veroordeling? Is de uitleg van het hof begrijpelijk?

BRONde Rechtspraak.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen