Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In een bestuurs- of ledenraadsvergadering kan worden besloten om een commissie of werkgroep in het leven te roepen. Deze houden zich bezig met specifieke onderwerpen.

Commissies en werkgroepen bestaan over het algemeen uit leden van de KBvG en worden indien nodig ondersteund door externe adviseurs. Er zijn bestuurscommissies en ledenraadscommissies. Sommige commissies, zoals de commissie Wetgeving, zijn permanente commissies. Andere commissies worden opgericht met een tijdelijk doel, bijvoorbeeld voor een advies of onderzoek naar een actueel onderwerp. Werkgroepen hebben vergeleken met commissies een minder formeel karakter en worden bijvoorbeeld opgericht om (delen van) een nieuwe beleidsplan voor te bereiden.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen