Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het bestuur van de KBvG heeft de algemene leiding over de beroepsorganisatie. Het bureau van de KBvG heeft een ondersteunende, adviserende en regisserende taak bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de KBvG.

Het bestuur bestaat in de regel uit een oneven aantal leden van minimaal vijf. Zij vertegenwoordigen de beroepsgroep naar buiten toe en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de formele taken en het beleid van de KBvG. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en kunnen voor nog eens drie jaar worden herbenoemd. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

    C.W. (Chris) Bakhuis-van Kesteren (voorzitter)
    mr. B.M.M. (Barbara) ter Kuile (vice-voorzitter)
    M.R. (Michael) Swier  (penningmeester)
    mr. O.M. (Oscar) Jans
    P.J.B. (Patrick) Plate
   
    

Bureau

Het bureau van de KBvG is gevestigd in Den Haag en staat onder leiding van de directeur, mr. K.M. (Karen) Weisfelt. De medewerkers van het bureau organiseren onder meer vergaderingen, bereiden vergaderstukken voor, beantwoorden vragen en stellen het KBvG Nieuws van de week samen. Het bureau helpt ook mee bij het schrijven van regelgeving en neemt deel in verschillende werkgroepen en internationale projecten.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen