Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

SNG richt zich op het veilig uitwisselen van privacygevoelige informatie voor gerechtsdeurwaarders en organisaties in het publieke domein.

Gerechtsdeurwaarders maken gebruik van grote hoeveelheden, vaak privacygevoelige informatie. Om de veilige uitwisseling daarvan te faciliteren is in 1995 SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) opgericht. Alle gerechtsdeurwaarders zijn aangesloten bij SNG en maken gebruik van haar dienstverlening. De diensten die SNG faciliteert zijn veelal gebaseerd op in wetten vastgelegde bevoegdheden van gerechtsdeurwaarders. Ze bieden oplossingen voor vraagstukken op het gebied van efficiëntie, informatiebeveiliging en privacy. Ook lokale overheden, gemeenten en waterschappen kunnen gebruik maken van de diensten van SNG.

Aandacht voor beveiliging

SNG hecht grote waarde aan de beveiliging van de verschillende diensten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van versleuteling en waar mogelijk integriteitscontroles. Sinds 1 januari 2015 is SNG ISO 27001 gecertificeerd, een standaard voor informatiebeveiliging. SNG heeft sinds de oprichting ruim 150 miljoen berichten veilig verwerkt.

Verschillende specialisten

Bij SNG werken experts aan effectieve oplossingen voor complexe informatiseringsvraagstukken: security officers, business- en systeemanalisten, een domeinarchitect, systeembeheerders, testers, ontwikkelaars, juristen en een privacy officer. Samen met de KBvG hebben zij gebouwd aan diensten die bijdragen aan een efficiënt werkproces en het voorkomen van schuldescalatie.

Lees meer over de ICT-oplossingen die SNG heeft ontwikkeld.
Ga naar de website van SNG voor meer informatie.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen