Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
28 okt 2020
Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke coronawet. Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet, inclusief de aanpassingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor drie maanden.

BRONrijksoverheid.nl
27 okt 2020
Aanvullingen op derde steunpakket corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

BRONrijksoverheid.nl
27 okt 2020
Antwoord op vragen de leden Jasper van Dijk en van Kent over cashen op kosten van de belastingbetaler

Minister Koolmees (SZW) heeft de vragen van Kamerleden Van Dijk en Van Kent (beide SP) over cashen op kosten van de belastingbetaler, beantwoord. In het antwoord schrijft hij o.a.: ‘Het BFT houdt integraal toezicht op alle gerechtsdeurwaarderskantoren. Dit toezicht biedt onder meer waarborgen ter bevordering van het maatschappelijk vertrouwen dat aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden ook bij een faillissement
van een gerechtsdeurwaarder veilig zijn. (...) Het BFT is een onafhankelijke toezichthouder. Om die reden laat ik mij over individuele zaken niet uit.’ Daarnaast wil de minister de markwerking niet terugdraaien, omdat ‘marktwerking de algehele kwaliteit en doelmatigheid van de gerechtsdeurwaarderij bevordert.’

BRONtweedekamer.nl
27 okt 2020
Overzicht van maatregelen ten behoeve van de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens

Minister Hoekstra (Financiën) heeft een overzicht van maatregelen ten behoeve van de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens naar de Kamer gestuurd.

BRONtweedekamer.nl
21 okt 2020
Schriftelijke vragen over het bericht ‘Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze’

De Kamerleden Aartsen en Van der Linde (beiden VVD) hebben ​Kamervragen ingediend voor de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Financiën over het bericht ‘Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze’.

BRONtweedekamer.nl
21 okt 2020
Beantwoording Kamervragen over huisuitzettingen

Minister Ollongren beantwoordt ​vragen​ over een huisuitzetting van een huurder die herstellend is van corona en vragen over huisuitzettingen in de tweede coronagolf. In het antwoord schrijft zij o.a.: ‘De KBvG heeft bij de start van de coronacrisis haar leden met klem geadviseerd om ontruimingen zoveel mogelijk op te schorten. Dit was in lijn met de richtlijn van de rechtspraak, waarbij ontbinding en ontruiming niet als urgente zaken
werden gezien en de behandeling daarvan werden opgeschort. Na 1 juni 2020 heeft de KBvG aangegeven, gegeven de taak waarmee zij binnen ons rechtsbestel als gerechtsdeurwaarders mee zijn belast, weer over te gaan tot ontruimingen indien dit werd uitgesproken door een rechter en de verhuurder opdracht tot uitvoering van het vonnis geeft.’

BRONrijksoverheid.nl
21 okt 2020
Uitzondering voor het leggen van elektronisch derdenbeslag door de Belastingdienst

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) heeft de ​nota​ naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021) naar de Kamer gestuurd. Hierin wordt o.a. de ‘Uitzondering voor het leggen van elektronisch derdenbeslag door de Belastingdienst’ besproken.

BRONtweedekamer.nl
14 okt 2020
Kamerbrief ‘versnellingsacties’ om sociale gevolgen corona op te vangen

Gemeenten en Rijk zijn begonnen met ‘versnellingsacties’ om de sociale gevolgen van corona op te vangen. Dat schrijft het kabinet in een ​brief​ aan de Tweede Kamer.

BRONrijksoverheid.nl
14 okt 2020
VNG Modelverordening beslistermijn schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking. Gemeenten zijn dan  verplicht om in een verordening de termijn op te nemen waarbinnen zij na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldenhulpverlening in aanmerking komt. De VNG heeft daarvoor een model gepubliceerd.

BRONvng.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen