Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
27 jul 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:42

Beslissing op verzet. In geschil is of sprake is van een executoriale titel. De kamer is het met de beslissing van de kamer eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
27 jul 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:41

Beslissing op verzet. Weliswaar was er reeds beslag op de uitkering van klaagster gelegd, maar dit maakt niet dat de gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen op een ander inkomstenbestanddeel van de schuldenaar, in dit geval het pensioen van klaagster. Verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
27 jul 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:40

Beslissing op verzet. Klager betwist de vordering. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
27 jul 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:39

De gerechtsdeurwaarder heeft niet tijdig op e-mailberichten van de gemachtigde van klaagster gereageerd en de gemachtigde van klaagster ook niet medegedeeld dat de e-mails ter beantwoording aan de opdrachtgever waren doorgezonden. Klacht gegrond, maatregen van berisping opgelegd.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
07 jul 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:1717

De notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat het bij een debiteur in rekening brengen van explootkosten om voor e-court te verschijnen, redelijk is.

BRONrechtspraak.nl
07 jul 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:1721

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Ministerieplicht. Heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot ten onrechte aan klagers betekend? In lijn met vaste jurisprudentie dient door de gerechtsdeurwaarder marginaal te worden getoetst of de aan hem verstrekte titel voldoende grond biedt voor de betekening en het bevel tot betaling. Voor de gerechtsdeurwaarder bestond geen aanleiding tot het verrichten van nader onderzoek. Klacht ongegrond.

BRONrechtspraak.nl
07 jul 2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:1818

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Berekening beslagvrije voet. Geen toepassing Recofa-richtlijnen.

BRONrechtspraak.nl
22 jun 2021
ECLI:NL:TGDKG:2020:86

De gerechtsdeurwaarder heeft bij het berekenen van de beslagvrije voet een bedrag in mindering gebracht onder vermelding 'Recofa vermindering'. Naar oordeel van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders biedt artikel 475d Rv geen ruimte voor een dergelijke vermindering.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
26 mei 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:35

Beslissing op verzet. Kern van het verzet ziet op de stelling van klager dat de gerechtsdeurwaarder niet bevoegd was tot het incasseren van een vordering op klager en geen (deugdelijke) akte van cessie of een machtiging heeft overgelegd. De kamer ziet onder omstandigheden van deze zaak geen reden om te twijfelen aan de bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder. Verzet ongegrond, deels niet-ontvankelijk.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
26 mei 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:36

De gerechtsdeurwaarder heeft klager geadviseerd geen verweer te voeren in een civiele procedure om kosten te besparen. Niet zonder meer tuchtrechtelijk verwijtbaar, in geval klager duidelijk maakt dat hij of zij geen verweer wil voeren. De kamer overweegt dat de gerechtsdeurwaarder met dergelijk advies wel prudent en terughoudend dient om te springen. De kamer oordeelt dat dat onder omstandigheden van deze zaak niet is gebeurd. Dit klachtonderdeel is daarom gegrond. Klachtonderdeel met betrekking tot het ontslag van klager als gevolg van loonbeslag niet gegrond. Beslag op de woning van klager is ingezet als oneigenlijk drukmiddel. Ook dat klachtonderdeel acht de kamer gegrond. Maatregel: boete. 

BRONtuchtrecht.overheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen