Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
03 aug 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:53

Klacht gedeeltelijk gegrond. Maatregel: berisping met kostenveroordeling. Van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij brieven en e-mailberichten met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde opdracht binnen een redelijke termijn beantwoordt. Uit de overgelegde producties blijkt dat de gerechtsdeurwaarder pas na het rappel van klagers van 18 april 2020 op 20 april 2020 aan klagers heeft medegedeeld dat hun verzoek van 31 maart 2020 om opschorting van de betalingsregeling, ter beantwoording is doorgestuurd naar de opdrachtgever. Nu beantwoording van de e-mail van 31 maart 2020 binnen een redelijke termijn is uitgebleven (en de reactie die wel volgde de beslaglegging van 13 juli 2020 betrof) is de klacht terecht voorgesteld.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
03 aug 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:46

Beslissing op verzet. Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder, onder meer, dat hij ten onrechte een vordering probeert te innen waartoe klager niet zou zijn veroordeeld. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
03 aug 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:52

Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder executiemaatregelen heeft getroffen terwijl van een rechtsgeldige titel geen sprake was. Bovendien was klaagster op huwelijkse voorwaarden getrouwd en maakte zij onderdeel uit van het arrest dat tegen haar echtgenoot is gericht. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
03 aug 2021
ECLI:NL:TGDKG:2020:88

Klacht ongegrond. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder geen rekening met de beslagvrije voet heeft gehouden bij het gelegde bankbeslag, nu reeds ook beslag lag op zijn loon. Indien en voor zover van toepassing klager een aanpassing van de beslagvrije voet wens zal hij daartoe de relevantie gegevens moeten aanleveren. Klager is er ten onrechte van uitgegaan dat de gerechtsdeurwaarder kan beschikken over gegevens die klager reeds eerder naar een andere instantie heeft opgestuurd.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
03 aug 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:45

Beslissing op verzet. Klager stelt, onder meer, de dagvaarding nooit te hebben ontvangen en geen antwoord te hebben gekregen op zijn vragen over waarom loonbeslag is gelegd. Daarnaast betwist klager de vordering niet te hebben betaald. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
03 aug 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:51

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarders niet conform de wet hebben gehandeld en dat zij erop uit zijn om klager te benadelen. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond

BRONtuchtrecht.overheid.nl
03 aug 2021
ECLI:NL:TGDKG:2020:87

Beslissing op verzet. Klaagster heeft aangevoerd het niet eens te zijn met de beslissing van de voorzitter waartegen zij in verzet komt. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
27 jul 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:38

Niet valt in te zien waarom de gerechtsdeurwaarder de incassokosten niet mocht doorberekenen aan klaagster. Dat de opdrachtgever een dochtervennootschap van klaagster is en sprake zou zijn van een overdracht van aandelen maakt het niet anders. Klacht ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
27 jul 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:44

Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarder heeft met een exploot de ontruiming van een bedrijfsruimte aangezegd op, zoals gebruikelijk is, briefpapier van de opdrachtgevende deurwaarderskantoor. De gerechtsdeurwaarder kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de rest van het ontruimingstraject. Verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
27 jul 2021
ECLI:NL:TGDKG:2021:43

Beslissing op verzet. In geschil is of klaagster of de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk was voor de contacten met de opdrachtgever van klaagster tijdens het verloop van de zitting. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen