Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
07 feb 2024
ECLI:NL:TGDKG:2023:115

De gerechtsdeurwaarders hebben niet gereageerd op een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling. Klachtonderdeel gegrond. Overige klachtonderdelen (geen dagvaarding ontvangen; hoofdsom klopt niet; vonnis niet ontvangen; dagvaarding na voldoening vordering) ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
31 jan 2024
ECLI:NL:TGDKG:2024:5

Ordemaatregel (vanwege ernstig vermoeden bewaringstekort): zes maanden schorsing ex art. 38 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
31 jan 2024
ECLI:NL:TGDKG:2024:4
Klacht ongegrond. De gerechtsdeurwaarder is ingegaan op de bezwaren van klaagster en heeft gecorrigeerde declaratie voldoende duidelijk uitgelegd. Voor het overige dient klaagster zich tot de gewone rechter wenden.
BRONtuchtrecht.overheid.nl
31 jan 2024
ECLI:NL:TGDKG:2024:3

Beslissing op verzet. De gerechtsdeurwaarder heeft voldoende duidelijk gemaakt welk vonnis wordt geëxecuteerd en waar de vordering op berust. Verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
31 jan 2024
ECLI:NL:TGDKG:2024:2

Nu de betekeningskosten zien op de tenuitvoerlegging van de titel, vallen deze kosten onder executiekosten en niet onder nakosten zoals door klager is gesteld. Er is niet tijdig gereageerd op de e-mail van de gemachtigde van klager. Klacht gedeeltelijk gegrond, maatregel van waarschuwing opgelegd.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
31 jan 2024
ECLI:NL:TGDKG:2024:1

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er samengevat over dat de gerechtsdeurwaarder, onder bedreiging van verhogingen, een bedrag vordert, waarbij enige onderbouwing ontbreekt. Verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
22 jan 2024
ECLI:NL:TGDKG:2023:114

De gerechtsdeurwaarder heeft in eerste instantie gereageerd naar klaagster, maar is daar op een gegeven moment mee is gestopt. Gelet op de hoeveelheid van de e-mails van klaagster (bijv 9 mails op een dag) en de inhoud (met scheldwoorden en zeer beledigende taal) kon de gerechtsdeurwaarder gerechtvaardigd besluiten niet langer te reageren of de verzoeken nog langer door te sturen aan de opdrachtgever. Wel dient een gerechtsdeurwaarder een dergelijk besluit te communiceren aan klaagster. Geen maatregel opgelegd. 

BRONtuchtrecht.overheid.nl
15 jan 2024
ECLI:NL:TGDKG:2023:113

Beslissing op verzet. Klager heeft zich op het standpunt gesteld dat de alimentatievordering is verjaard. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet dient dan ook ongegrond te worden verklaard.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
09 jan 2024
ECLI:NL:TGDKG:2023:112

Beslissing op verzet. Gebleken is dat de gerechtsdeurwaarder door een onjuiste interpretatie t.a.v. einde arbeidsovereenkomst een te hoge afdracht heeft ontvangen. In plaats van een maand terug te betalen had de gerechtsdeurwaarder vier maanden moeten terugbetalen aan klager. Het verzet is gegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
09 jan 2024
ECLI:NL:TGDKG:2023:111
De gerechtsdeurwaarder heeft ter zitting erkend dat de overbetekening 12 dagen te laat heeft plaatsgevonden. Het niet naleven van een wettelijk voorschrift zonder dat daar enige verklaring voor is, is tuchtrechtelijk laakbaar. In het verweerschrift is de gerechtsdeurwaarder op dit klachtonderdeel geheel niet ingegaan, zodat geen verklaring is gegeven voor de termijnoverschrijding. Van een goed handelend gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat deze zich in correspondentie professioneel en correct opstelt en zich onthoudt van grievende uitlatingen richting klager. Maatregel van berisping opgelegd.
BRONtuchtrecht.overheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen