Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
10 apr 2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:243

Klacht tegen een notaris. Akte van levering perceel grond. Onderzoek door de notaris naar wilsbekwaamheid en vrije wilsvorming. Klacht tijdig ingediend op grond van artikel 99 lid 21 Wna. Doorzendplicht kamer voor het notariaat. Ontvankelijkheid van klager als bewindvoerder. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Berisping opgelegd.

BRONRechtspraak
10 apr 2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:2294

Beroepsaansprakelijkheid gerechtsdeurwaarder. Afwijzing vordering, omdat deurwaarder bij aangaan en uitvoering van opdracht de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mocht worden verwacht.

BRONRechtspraak
28 mrt 2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:72

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Beslag op uitkering. Inhouden vakantiegeld. Beslagvrije voet. Interne klachtenregeling gerechtsdeurwaarderskantoor. Klacht deels gegrond, deels ongegrond. Maatregel van waarschuwing opgelegd.

BRONRechtspraak
28 mrt 2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:117

Klacht tegen gerechtsdeurwaarder. Beroepstermijn. Artikel 45 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet. Geen verschoonbare termijnoverschrijding. Hoger beroep niet-ontvankelijk.

BRONRechtspraak
20 mrt 2024
ECLI:NL:TGDKG:2024:16

Klacht gegrond. Maatregel: berisping. De gerechtsdeurwaarder heeft verzuimd te controleren wat de status van de openstaande vordering was voordat hij “met een druk op de knop” beslag heeft gelegd.  

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 mrt 2024
ECLI:NL:TGDKG:2024:15

Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Maatregel: geen. Het BFT beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder haar toegevoegd-gerechtsdeurwaarder, die tevens directeur van zijn eigen incassobureau is, gefaciliteerd heeft in werkzaamheden die enkel de gerechtsdeurwaarder toebehoort. De kamer overweegt dat zowel de gerechtsdeurwaarder als de toegevoegd gerechtsdeurwaarder een eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid hebben en daarom kunnen worden aangesproken voor het eigen handelen of nalaten. Oftewel de beklaagde handelingen die de toegevoegd gerechtsdeurwaarder heeft verricht, buiten het (feitelijk) zicht van de gerechtsdeurwaarder, komen voor rekening van de toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Maar daarnaast geldt dat op grond van art. 27 lid 1 Gdw de gerechtsdeurwaarder een verantwoordelijkheid heeft voor de namens hem door de toegevoegd gerechtsdeurwaarder verrichte ambtshandelingen en wordt hij geacht daar toezicht op uit te oefenen. De kamer stelt vast dat het toezicht in die mate tekortgeschoten is dat de toegevoegd gerechtsdeurwaarder de schijn heeft kunnen opwekken een zelfstandig gerechtsdeurwaarder te zijn.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 mrt 2024
ECLI:NL:TGDKG:2024:14

Klacht gegrond: maatregel: schorsing drie maanden. De gerechtsdeurwaarder heeft onder meer een bewaringstekort laten ontstaan en bestaan en  gerechtsdeurwaarderswerkzaamheden als toegevoegd gerechtsdeurwaarder verricht. Voorts heeft de gerechtsdeurwaarder niet voldaan aan de verplichting tot indiening van gegevens bij het BFT. Het klachtonderdeel dat er sprake zou zijn van een te grote afhankelijkheid van de geldschieter/opdrachtgever, kantoor y, is niet-ontvankelijk verklaard. De kamer is van oordeel dat de gerechtsdeurwaarder, in aanloop naar zijn benoeming, erop heeft mogen vertrouwen dat dit onderdeel niet tot een discussie zou leiden nu het BFT al eerder in de gelegenheid is gesteld zich over dit punt uit te laten.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
20 mrt 2024
ECLI:NL:TGDKG:2024:13

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder de zaak niet minnelijk heeft willen oplossen. De klacht is ongegrond. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en het verzet dient dan ook ongegrond te worden verklaard.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
13 mrt 2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:1

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Onderbewindstelling klager. Verzoek bewindvoerder verdere rechtsmaatregelen op te schorten. Gerechtsdeurwaarder legt alsnog bankbeslag. Klacht gegrond. Berisping en geldboete. Geen proceskostenveroordeling in hoger beroep.

BRONRechtspraak
28 feb 2024
ECLI:NL:GHAMS:2023:3158

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Niet-betaalde indexaties van alimentatiebedragen. Loonbeslag. Ministerieplicht. Marginale toetsing. Klacht deels gegrond deels ongegrond. Waarschuwing, geen pkv in hoger beroep.

BRONRechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen