Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
12 jun 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:31

Klacht gegrond. Maatregel: geldboete. Het enkele gegeven dat een omissie (in de dagvaarding) later in de procedure herstelt kan worden, maakt niet dat de gerechtsdeurwaarder lichtvaardig mag omgaan met de wettelijke eisen die gesteld worden aan de dagvaarding. Daarbij speelt een rol dat de gerechtsdeurwaarder nergens heeft verklaard hoe de situatie als zodanig is komen te ontstaan.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jun 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:38

Klacht ongegrond. Klaagster beklaagt zich erover dat de dagvaarding niet op de juiste wijze aan haar adres is betekend, nu de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding buiten heeft achtergelaten. Bij afwezigheid van de geëxploiteerde, in samenhang met de onmogelijkheid om gebruik te maken van de (te kleine) brievenbus, dient de gerechtsdeurwaarder de best mogelijke manier te zoeken om de dagvaarding niettemin op de juiste plaats te bezorgen. De gekozen methode was naar het oordeel van de kamer in de gegeven omstandigheden juist.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jun 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:32

Klacht gegrond. Maatregel: berisping. In de situatie dat de gerechtsdeurwaarder helderheid probeert te verkrijgen over de vordering bij zijn opdrachtgever, kan het niet zo zijn dat hij klager daar gedurende het proces niet over informeert. Deze manier van opereren wordt echter tuchtrechtelijk laakbaar als de gerechtsdeurwaarder bewust niet reageert op schrijven van klager, die al die tijd in het ongewis wordt gelaten.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jun 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:39

Beslissing op verzet. Klaagster beklaagt zich er onder meer over dat de gerechtsdeurwaarder de beslagleggingen niet goed ten uitvoer heeft gebracht, hierdoor heeft klaagster diverse goederen, waaronder bepaalde voor haar zeer belangrijke foto’s, niet teruggekregen. De kamer is het eens met de beslissing van de voorzitter en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jun 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:33

Beslissing op verzet. Klager heeft zich er over beklaagd dat de gerechtsdeurwaarder het exploot niet binnen de gestelde termijn heeft betekend. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jun 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:34

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er samengevat over dat de gerechtsdeurwaarder bewust probeert een vordering te incasseren zonder rekening te houden met de vastgestelde beslagvrije voet. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jun 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:35

Beslissing op verzet. Klager beklaagt zich er – onder meer – over dat de gerechtsdeurwaarder blindelings de opdracht van het CJIB zou uitvoeren en niet voldoet aan zijn onderzoeksplicht. De kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
12 jun 2020
ECLI:NL:TGDKG:2020:29

Klacht (gedeeltelijk) gegrond. Geen maatregel. Het uitgangspunt in geval van een onderbewindstelling is dat er gecorrespondeerd wordt met de bewindvoerder, omdat een onderbewindgestelde juist onder bewind is gesteld omdat hij, als gevolg van zijn geestelijke en/of lichamelijk toestand, tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Hier heeft de gerechtsdeurwaarder geen gevolg aan gegeven. Nu de gerechtsdeurwaarder heeft verklaard de interne procedures te hebben aangescherpt om herhaling te voorkomen acht de kamer geen termen aanwezig een maatregel op te leggen.

BRONtuchtrecht.overheid.nl
09 jun 2020
ECLI:NL:TGDKG:2019:202 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslag op een UWV uitkering terwijl het onduidelijk is dat beslagene nog in Nederland verblijft. Klaagster stelt dat haar aanspraak op de uitkering is vervallen op het moment dat zij geen adres in Nederland meer had, en dat de gerechtsdeurwaarders deze gelden heeft verduisterd door ze te innen. De kamer behandelt ook de vraag of de gerechtsdeurwaarder terecht geen beslagvrije voet heeft toegepast in het kader van artikel 475e Rv. Klacht ongegrond.

BRONOverheid.nl
24 feb 2020
ECLI:NL:TGDKG:2019:192 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Klacht gegrond. Maatregel: waarschuwing. Klaagster beklaagt zich over de wijze waarop de gerechtsdeurwaarder de ontruiming van haar woningen heeft aangepakt. Ook heeft de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de executant roerende zaken achtergelaten in een van de woningen, terwijl deze volledig diende te worden ontruimd.

BRONoverheid.nl
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen