Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
04 aug 2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:3739

Kort geding. merkinbreuk; identiteitszwendel

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBNNE:2020:2670

Faillissementsrecht. Vordering curator op gefailleerde tot ontruiming pand toegewezen in kort geding.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:GHARL:2020:3663

Verdeling huwelijksgemeenschap. Verwijzing Hoge Raad. Verknochtheid van twee ontslagvergoedingen (stamrecht-B.V. en contant). Aanspraak die strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid: onderscheid tussen periode vóór en na ontbinding huwelijksgemeenschap. 1:94 lid 3 (oud) BW.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:5151

Kort geding; eiseres vordert betaling geldsom van beslagdebiteur in verband met de door haar gestelde reikwijdte van het ten laste van haar gelegd conservatoir derdenbeslag. De voorzieningenrechter oordeelt dat de uitleg van de reikwijdte van het conservatoir derdenbeslag in het licht van het beslagrekest en een eerder tussen de beslaglegger (die in deze procedure is tussengekomen) en beslagene gewezen kortgedingvonnis – anders dan eiseres heeft betoogd – meebrengt dat ook toekomstige vorderingen onder het beslag vallen. De geldvordering wordt dus afgewezen.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:2704

Vervolg van ECLI:NL:RBMNE:2020:2463. Uitleg erfpachtakte mede op basis van standpunt opgeroepen derde (art. 118 Rv). Zoon veroordeeld mee te werken aan verdeling erfpachtrecht.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:5148

Kort geding; executiegeschil; toekomstige verrekening geen grond voor schorsing van de tenuitvoerlegging van een onherroepelijke beschikking.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBOVE:2020:2512

Spoedeisend belang ontruiming woning te verbieden. Afgewezen

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:3639

Weigering eiser te accepteren als huurder na ontbinding huur. Verhuurder handelt niet in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid daar zij een gerechtvaardigd belang nastreeft bij haar beleid bij oneigenlijk gebruik geen tweede kans te bieden, eiser een

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:OGEAA:2020:308

Kort geding. Ontruiming.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBOVE:2020:2500

Nietigheidsverweer mbt de dagvaarding faalt. De dagvaarding is uitgereikt aan de bestuurder van gedaagde. Gedaagde moet daarom kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de dagvaarding. Andere verweren heeft gedaagde niet gevoerd. De vordering wordt daarom toegewezen nu die inhoudelijk niet is betwist.

BRONde Rechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen