Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar
05 aug 2020
ECLI:NL:RBGEL:2019:4483

Benoeming deskundige voor de beoordeling van in beslag genomen bewijsstukken.

BRONrechtspraak.nl
05 aug 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:6776

intellectueel eigendom, opheffing conservatoir beslag; na contractueel geschil m.b.t. zonnepanelen dreigde eiser de zonnepanelen door te verkopen aan een derde, waarna gedaagde met een beroep op haar Uniemerken conservatoir beslag tot afgifte heeft gelegd. De vordering tot opheffing van dit beslag wordt afgewezen, evenals de vordering tot betaling van de facturen, aangezien onvoldoende aannemelijk is dat gedaagde de overeenkomst niet rechtsgeldig heeft ontbonden.

BRONrechtspraak.nl
05 aug 2020
ECLI:NL:RBOVE:2020:2185

De kantonrechter in Almelo heeft het Bewindvoerderscollectief uit Nunspeet ontslagen als curator, bewindvoerder of mentor van ongeveer 73 mensen uit Overijssel. Het bedrijf werkte slordig, maakte veel fouten en heeft het vertrouwen van de kantonrechter ernstig geschaad. Ook de kantonrechter in Zutphen heeft het bedrijf ontslagen in de dossiers van zo’n 80 cliënten uit Gelderland. Voor de in totaal 153 cliënten is een vervangende curator, bewindvoerder of mentor gevonden.

BRONrechtspraak.nl
04 aug 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:2484

Groep kopers percelen [naam gebied] wil een lagere koopprijs grond. Van een door de kopers gemaakt en door Gemeente Almere geaccepteerd voorbehoud kan in kort geding niet worden uitgegaan. Vorderingen afgewezen.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBOBR:2020:3739

Kort geding. merkinbreuk; identiteitszwendel

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBNNE:2020:2670

Faillissementsrecht. Vordering curator op gefailleerde tot ontruiming pand toegewezen in kort geding.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:GHARL:2020:3663

Verdeling huwelijksgemeenschap. Verwijzing Hoge Raad. Verknochtheid van twee ontslagvergoedingen (stamrecht-B.V. en contant). Aanspraak die strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid: onderscheid tussen periode vóór en na ontbinding huwelijksgemeenschap. 1:94 lid 3 (oud) BW.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:5151

Kort geding; eiseres vordert betaling geldsom van beslagdebiteur in verband met de door haar gestelde reikwijdte van het ten laste van haar gelegd conservatoir derdenbeslag. De voorzieningenrechter oordeelt dat de uitleg van de reikwijdte van het conservatoir derdenbeslag in het licht van het beslagrekest en een eerder tussen de beslaglegger (die in deze procedure is tussengekomen) en beslagene gewezen kortgedingvonnis – anders dan eiseres heeft betoogd – meebrengt dat ook toekomstige vorderingen onder het beslag vallen. De geldvordering wordt dus afgewezen.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:2704

Vervolg van ECLI:NL:RBMNE:2020:2463. Uitleg erfpachtakte mede op basis van standpunt opgeroepen derde (art. 118 Rv). Zoon veroordeeld mee te werken aan verdeling erfpachtrecht.

BRONde Rechtspraak
04 aug 2020
ECLI:NL:RBROT:2020:5148

Kort geding; executiegeschil; toekomstige verrekening geen grond voor schorsing van de tenuitvoerlegging van een onherroepelijke beschikking.

BRONde Rechtspraak
schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen