Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De ledenraad heeft een belangrijke taak binnen de KBvG. Ledenraadsleden hebben de grote verantwoordelijkheid om de visie van de KBvG en de kernwaarden van het ambt actief uit te dragen, intern en extern. Als lid van de ledenraad zit je bovenop de actualiteit en praat en beslis je mee over de toekomst van de beroepsgroep. Er zijn momenteel zeven vacatures, drie voor ledenraadsleden en vier voor plaatsvervangend ledenraadsleden. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan de vacature en stel je kandidaat!

Lorena Botter is inmiddels 2,5 jaar lid van de ledenraad. In dit korte filmpje vertelt zij daarover.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen