Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG is op zoek naar enthousiaste kandidaten voor het lidmaatschap van de ledenraad.

De ledenraad heeft een belangrijke taak binnen de KBvG. Ledenraadsleden hebben de grote verantwoordelijkheid om de visie van de KBvG en de kernwaarden van het ambt actief uit te dragen, intern en extern. 

Bekijk het filmpje over het werk van de ledenraad.

De ledenraad bestaat uit 15 ledenraadsleden en 15 plaatsvervangende ledenraadsleden.

Medio september 2023 zijn er 3 vacatures voor het plaatsvervangend lidmaatschap van de ledenraad. Op 20-11-2023 eindigt de termijn van een ledenraadslid en van een plaatsvervangend ledenraadslid.

Tijdens de ALV op 4 november 2023 staat de (her)verkiezing van ledenraadsleden op de agenda.

Wat zijn mijn taken als ledenraadslid?

Het is de taak van een ledenraadslid om: 

 • deel te nemen aan de vergaderingen van de ledenraad;
 • de vergaderingen van de ledenraad voor te bereiden door de vergaderstukken te bestuderen, vraagpunten en discussiepunten te benoemen en/of een standpunt in te nemen;
 • actief deel te nemen aan het debat tijdens de vergaderingen;
 • deel te nemen aan regionale bijeenkomsten en aan de algemene ledenvergaderingen, zodat het ledenraadslid contact heeft met zijn/haar achterban;
 • besluiten en standpunten van de ledenraad desgevraagd uit te leggen aan leden en derden;
 • benaderbaar te zijn voor leden;
 • deel te nemen in een of meer commissies van de KBvG;
 • het collectief te dienen en ambassadeur te zijn van de beroepsgroep.

Hoeveel tijd gaat mij dit kosten?

 • Ledenraadsvergaderingen 1x per 2 maanden (ca. 6X 5uur)
 • Eventuele overige vergaderingen, denk aan commissies, regiobijeenkomsten, themabijeenkomsten (fysiek of digitaal)

Krijg ik een vergoeding?

Ledenraadsleden en hun plaatsvervangers kunnen per bijgewoonde ledenraadsvergadering een vacatievergoeding van EUR 250,= declareren bij de KBvG.

Wat wordt er van mij gevraagd?

Een ledenraadslid beschikt over de volgende competenties:

 • Vakkennis;
 • Kennis van de taak van de gerechtsdeurwaarder en zijn positie in het maatschappelijk veld;
 • Kennis van de taak van de KBvG en de positie van de PBO in het maatschappelijk veld;
 • Kennis van het beleid van de KBvG;
 • Interesse in en kennis van de ontwikkelingen en innovaties binnen de beroepsgroep en daarbuiten;
 • Communicatief vaardig;
 • Teamspeler;
 • Abstraherend en analytisch vermogen;
 • Integer.

Wat brengt het lidmaatschap van de ledenraad mij?

Als ledenraadslid stap je uit je dagelijkse werkzaamheden en ga je aan de slag voor de beroepsgroep in zijn geheel. Je verlegt je grenzen, je leert redeneren vanuit het overkoepelende belang van het goed functioneren van de gerechtsdeurwaarder en niet (alleen) het eigenbelang of het belang van jouw onderneming of jouw werkgever. Daar kun jij jouw talenten voor gaan inzetten.


 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen