Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt notarissen en gerechtsdeurwaarders periodiek financiële gegevens in te dienen. Hiervoor is een digitaal indienen portaal beschikbaar (Digin), waar betrokkenen of hun gemachtigden kunnen inloggen en de benodigde gegevens kunnen indienen.
In het verleden zijn opmerkingen gemaakt over de gebruikersvriendelijkheid en daarnaast schrijdt de techniek voort. Daarom is een nieuw portaal ontwikkeld. Deze is onlangs door een selecte groep gebruikers getest en vanaf 3 januari 2022 zal een gefaseerde uitrol plaatsvinden. Dit heeft ook impact op uw organisatie. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Gefaseerde uitrol
Alle ondertoezichtstaanden zullen worden overgezet naar het nieuwe portaal en dit zal gefaseerd gebeuren. Voor een gefaseerde uitrol is onder andere gekozen omdat BFT van alle gebruikers gegevens nodig heeft (zie het kopje ‘Uw input’) en het enige tijd zal kosten deze gegevens te verzamelen en te verwerken. Daarnaast biedt deze aanpak de mogelijkheden om de gebruikerservaringen te verzamelen en verbeteringen door te voeren.

U krijgt zo snel mogelijk bericht per wanneer u het nieuwe portaal kunt gebruiken. NB: Dit bericht zal worden verzonden door een externe partij en niet door BFT zelf. Tot u hierover bericht ontvangt, kunt u (of uw gemachtigde) het oude portaal blijven gebruiken, zoals u dat gewend bent te doen.

Digitale handtekening
Met ingang van het nieuwe Digin portaal wordt u geacht gebruik te maken van een PKloverheid gekwalificeerde elektronische handtekening om de PDF van uw indiening onweerlegbaar elektronisch te ondertekenen. U kunt hiervoor het voor u bekende Beroepsgebonden certificaat (PKloverheid elektronische handtekening) gebruiken dat u ook gebruikt voor bijvoorbeeld SBR gebaseerde elektronische accountantsverklaringen, mutaties Kamer van Koophandel/Kadaster en het eDerdenbeslag.

In het geval dat een medewerker/medewerkster van uw kantoor de indieningen verzorgd en u ook niet zelf als beroepsbeoefenaar de PDF van de indiening ondertekent, dan dient u ten behoeve van de ondertekening uw medewerker/medewerkster te voorzien van een PKloverheid persoonsgebonden organisatie certificaat.

Uw input
Om uw account te kunnen aanmaken op het nieuwe portaal, hebben we het emailadres en telefoonnummer nodig van diegene(n) die zullen gaan inloggen. Indien u dit niet zelf zult zijn omdat u dit heeft uitbesteed, hebben we tevens de gegevens van uw gemachtigde nodig. We beseffen dat u de gegevens over uw gemachtigde al eens eerder hebt doorgegeven en willen u vriendelijk verzoeken dit nogmaals te doen zodat we zeker weten dat onze administratie klopt.

U ontvangt uiterlijk in de maand januari 2022 een bericht met een link naar een formulier waarop u bovenstaande gegevens kunt invullen. We willen u vriendelijk verzoeken om deze gegevens vóór 15 maart 2022 te verstrekken, zodat BFT tijd heeft deze te verwerken en op tijd uw account aan te maken.

Vragen
Tegelijk met de uitnodiging voor het nieuwe portaal zult u ook de handleidingen ontvangen en korte instructiefilmpjes. Mocht u
bij voorbaat toch al vragen hebben, dan kunt u zich richten tot het BFT via telefoonnummer 030 251 6984 of e-mail: bft.post@bureauft.nl.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen