Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

“Ik ben blij dat een negatief onderwerp - schulden - hier positief is besproken en ik heb hoop dat we samen veel kunnen verbeteren voor schuldenaren.” Zo verwoordde advocaat Marc van Zanten het gevoel onder de aanwezigen na afloop van het verkiezingsdebat ‘Schulden in perspectief’ dat de KBvG donderdagmiddag 11 maart organiseerde. Ook KBvG-voorzitter was tevreden: “het was een inhoudelijk debat, en ik heb veel mooie openingen gezien om in samenwerking en vertrouwen zaken eenvoudiger te maken voor mensen.” De KBvG heeft haar visie met een aantal duurzame oplossingen ook verwoord in de position paper 'Schulden in perspectief'

Tweede Kamerleden Jeroen van Wijngaarden (VVD), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Jasper Van Dijk (SP) en René Peters (CDA) gingen met elkaar in debat over schuldhulp, bescherming van ondernemers, drempels in de rechtsgang en de rol van de overheid als schuldeiser. Zo’n 160 professionals uit het werkveld en andere geïnteresseerden keken mee via de live stream. Kijkers konden ook vragen stellen en reageren op de stellingen waarover werd gedebatteerd. Binnenkort vindt u op deze website een uitgebreid verslag en een video met de hoogtepunten van het debat. 

De KBvG nam initiatief voor het debat vanuit de overtuiging dat schuldhulp en de aanpak bij wanbetaling en schulden effectiever, duurzamer en meer maatschappelijk verantwoord georganiseerd kan worden. Naast KBvG-voorzitter Michaël Brouwer waren ook Erik Dannenberg (voorzitter Divosa), Joyce Walstra (bestuurslid MKB Nederland en lid SER Noord-Nederland) en Marc van Zanten (advocaat en curator bij CMS) aanwezig om hun visie vanuit het werkveld in te brengen. 

Download de position paper ‘Schulden in perspectief’

Gerechtsdeurwaarders hebben bij de uitvoering van hun werk te maken met het hele speelveld en zien dat er veel beter kan, vanuit de diverse perspectieven en belangen: schuldenaren, schuldeisers, rechtspraak, schuldhulp en samenleving. In de position paper ‘Schulden in perspectief’ doen we een aantal voorstellen voor duurzame oplossingen die recht doen aan alle betrokken partijen. 

De komende maanden gaan we graag in gesprek met ketenpartners, politiek en andere betrokkenen om deze voorstellen nog steviger te onderbouwen en waar nodig aan te passen of aan te scherpen. Zo zorgen we er samen voor dat we vanuit alle verschillende perspectieven en gedeelde analyses komen tot concrete oplossingen, die ook weer perspectief geven aan alle betrokkenen.


 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen